Barnets rätt till umgänge med förälder

2016-03-03 i Barnrätt
FRÅGA
Delad vårdnad av barn i 12 års åldern.mamman hindrar barnet från att träffa pappan.vad kan pappan göra? Mamman gör de för att jäklas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Då föräldrarna har delad vårdnad ska de gemensamt besluta i alla frågor som rör barnet enl. 6 kap 11 och 13§§ Föräldrabalken (1949:381) (FB). Bor barnet endast hos en av föräldrarna har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern enl. 6 kap 15§ FB. Detta är alltså en rätt som tillfaller barnet och inte en rätt för föräldern att umgås med sitt barn. Då mamman hindrar barnet från att träffa sin pappa inskränker hon därmed barnets rätt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med båda föräldrarna så långt som möjligt tillgodoses. Enl. 6 kap 17a§ FB kan föräldrar få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge med socialtjänsten, så kallat samarbetssamtal. Det pappan kan göra är alltså att ta kontakt med socialtjänsten för att under samarbetssamtal möjligtvis lättare kunna komma överens med mamman. Dessa samtal är dock frivilliga vilket gör att mamman inte behöver närvara. På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och föräldern, en sådan talan får också föras av socialnämnden enl. 6 kap 15a§ FB. Pappan kan alltså även föra talan vid Tingsrätt och få ett beslut om umgänge med barnet.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll