Barnets rätt till sin laglott

2017-04-29 i Laglott
FRÅGA
Vår gemensamma far gått bort, i tisdags,, han har två barn, jag och en tjej, som han och hans dåvarande fru adopterade, några andra barn verkar inte finnas, som jag också sa fick min" syster" nyss reda på min existens och har därför gått och trott att hon var ensam arvinge,,,,han förnekade mig så länge det gick och har heller inte velat ha kontakt med mig.Hon verkar ha väldigt bråttom att allt ska bli klart med dödsboet och arvet. Igår ringde hon och berättade att hon redan har tömt hans bostadsrätt, en bekant till henne har redan flyttat in och givits löfte om att få köpa lägenheten, hon har antagit att jag ändå inte är intresserad av den, kan det gå till så?Hon säger också att han skrivit ett testamente där han vill att 75 % av hans tillgångar skall gå till henne.Hon vill dessutom att jag ska skriva en fullmakt och skicka till henne, ang att få tillgång till hans bank osv,,.Är väldigt tacksam för ett råd för hur jag ska svara henne och agera.
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Du är bröstarvinge (barn) till din far, därför har du alltid rätt att ärva. Den del som ärvs heter arvslott och utgörs av den andel person som arvet ska delas mellan. I detta fall verkar det vara två personer som ska dela på arvet: du och din syster.

Det finns en lagstadgad rätt för en bröstarvinge att ärva sin förälder. Denna rätt garanterar att bröstarvingen får hälften av vad hen egentligen skulle ha fått. I detta fall blir laglotten 25% av det totala arvet, där du egentligen skulle ha ärvt 50% eftersom att ni är två som delar på arvet.

Din pappa har i sitt testament angett att han vill att din syster ska ärva 75%. Detta är helt i enlighet med lagen, då du har rätt till 25%. Det bör dock noteras att om din syster redan hr sålt av de saker som fanns i din pappas lägenhet så har du rätt till 25% av detta värde. Därtill har du rätt till 25% av det värde som lägenheten säljs för.

Det kvittar om du får arbete som lös egendom eller som likvida medel, huvudsaken är att du får 25% av det totala beloppet - vilket stadgas i såväl lag som din pappas testamente. Om du misstänker att din syster inte kommer redovisa samtliga belopp som härhör arvet, rekommenderar jag dig att ansöka i tingsrätten om en boutredningsman (se 19kap 11§ ärvdabalken).

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?