Barnets rätt att träffa förälder

2017-02-18 i Barnrätt
FRÅGA
Har en son rätt att besöka sin pappa över en helg fast inte pappa har vårdnade?Sonen är 11 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid fall som detta brukar man säga att en "förälder aldrig har rätt" att träffa barnet. Däremot är det barnet som har rätt att träffa sin förälder. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Behov innebär god uppfostran, trygghet osv. Vid samtliga beslut som rör barnet ska hänsyn tas till barnets bästa, och barnets behov av kontakt med båda föräldrarna tillgodoses. Vårdnadsföräldern ska alltså främja en god kontakt med den andra föräldern och barnet, Föräldrabalken 6 kap. 2a§.

Barnet ska vidare, enligt Föräldrabalken 6 kap. 15§ ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, detta kan ske genom att dem träffar varandra eller annan kontakt. Vidare har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

Kort och gott, ja, barnet har rätt att träffa dig!

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1750)
2021-08-04 Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?

Alla besvarade frågor (94634)