FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/08/2021

Barnets medbestämmanderätt i konfirmationsfrågor

Hej

Min dotter vill gå på konfirmationsläger i tre veckor istället för att läsa klassisk konfirmation varje/varannan söndag i ett år, men min exmake vägrar låta henne göra det. Vad gäller här?

Vad är henens rättigheter?

Kan hon inte bestämma det själv?

Han har bokat en utlandsresa just när lägret är trots att barnen (två st inte har några pass eller nationellt id-kort och nya pass signerar jagabsolut inte då han beter sig så här illa).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar 6 kap. 11 och 13 § föräldrabalken. Enligt bestämmelserna har vårdnadshavaren till ett barn rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare ska bestämmanderätten gälla dem tillsammans.

Det sagda innebär att det i första hand är du och din exmake som tillsammans bestämmer i frågor som rör er dotter. Din exmake kan alltså inte själv bestämma på vilket sätt er dotter ska konfirmera sig på utan det är ett beslut som ni ska ta gemensamt. Utöver detta har även er dotter en medbestämmanderätt. Rättens omfattning är dock beroende av hennes ålder och mentala mognad. Eftersom jag inte känner till några närmare detaljer om er dotter kan jag därför inte ge ett definitivt svar på din fråga. Som huvudregeln kan du dock utgå ifrån att om er dotter har tillräckligt med omdöme för att förstå innebörden av beslutet så bör hon även få vara delaktig i beslutsfattandet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia PavlovaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000