FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist25/07/2020

Barnets inflytande i fråga om boende

Hej jag var i vårdnadstvist för en tid sedan gällande sonen. Då fick jag lära mig att barns ord börjar gälla vid 12år. För att sedan vid 16års ålder ha bestämmande rätt över egen tjänade pengar och att välja boende. Och vid 18år få göra som man vill då man är myndig. Och nu undrar jag om detta gäller än ldag. Så sonen och hans mors relation är rätt dysfunktionell. Och jag får rycka in å lösa saker ibland varpå sonen har lyft frågan att bo hos mig permanent. Och därav frågan.

Ha en trevlig somma

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som reglerar att ett barn under 12 år inte har inflytande över hos vilken förälder den ska bo. Det finns däremot praxis som har argumenterat kring att ett barn inte har det inflytandet innan barnet har fyllt 12 år. Detta kan således ses som rättspraxis och har rättslig tyngd.

Det är korrekt att ett barn som fyllt 16 år har rätt att bestämma över egna tjänade pengar och kan ha ett eget boende, se 9 kap 2-2a §§ Föräldrabalken.

Principen om barnets bästa är avgörande i frågor som rör vårdnaden om barnet och barnets boende, se 6 kap 2a § 1 st Föräldrabalken. Principen innebär bland annat att barnets vilja ska beaktas i takt med barnets ålder och mognad, 6 kap 2a § 3 st Föräldrabalken. Barnet ska således få mer inflytande när barnet blir äldre. Absolut självbestämmanderätt inträder först när barnet är 18 år. Fram till dess är det barnets vårdnadshavare som ansvarar för att barnets rättigheter blir tillgodosedda, 6 kap 1-2 §§ Föräldrabalken.

Ett barn som är 16 år har således stort inflytande över vilken förälder som barnet ska bo hos.


Vänliga hälsningar,


Camilla SteinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?