Barnets egen vilja gällande fråga om vårdnad

2017-09-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejJag undrar om barn själv kan bestämma om dom vill att bara den ena föräldern ska ha vårdnaden ?Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller alla frågor och beslut kring vårdnad, boende och umgänge är "barnets bästa" helt avgörande. Om domstolen ska fatta beslut om vem som får vårdnaden måste de alltså försöka utröna vad som objektivt sett är bäst för barnet. Det finns dock ingen klar definition av begreppet utan domstolen har att göra en bedömning i det enskilda fallet. Klart är dock att "barnets bästa" i alla fall inbegriper att minimera risken för att barnet fysiskt eller psykiskt far illa. Frågan huruvida barnets egna vilja ska påverka bedömningen av vad som objektivt sett är bäst uppkommer ofta i dessa tvister. Det enkla svaret är att barnets egna vilja ska tillmätas betydelse i proportion till dess ålder och mognad. Man utgår från att ett mycket litet barn (t.ex. en 2-åring) i princip helt saknar förmågan att fatta beslut som tillvaratar sitt egna intresse. En viljeyttring från ett så litet barn kan därför inte tillmätas särskilt mycket betydelse i bedömningen. Motsatsvis anser man att en normalt mogen 17-åring i princip är vuxen och förväntas förstå sitt eget bästa och därför bör hans eller hennes egna vilja tillmätas mycket stor betydelse. Hur stor betydelse barnets egna vilja tillmäts ska alltså vara proportionerligt i förhållande till dess ålder och mognad.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (880)
2021-11-23 Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?
2021-11-21 Kan man undgå att båda föräldrarna behöver skriva på för angelägenheter som rör barnet vid gemensam vårdnad?
2021-11-11 Umgängessabotage vid gemensam vårdnad?
2021-10-31 Grund för ensam vårdnad

Alla besvarade frågor (97389)