FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/08/2017

Barnets boendesituation

Hej

Jag har en dotter på 13 år

Separerad med pappan sedan hon var 1 år gammal

Flickan har bott varannan vecka sedan hon var 3-4 år

Hennes pappa är döv och har absolut inga gränser,kan låsa ute henne och bryr sig ej

Om ..mer än hur hon är klädd

Jag har tydliga gränser och kanske för snäva tyglar IOM detta

På en resa isomras var de iväg 5 v och hon tilläts av honom göra en tatuering utan mitt godtycke

Mycket eskalerar pga att pappan har sin egen bubbla och bryr sig minimalt om inte alls om flickans läxor,betyg,idrottsutövande ( om han ej får välja själv)

Flickan berättade även igår att han brukar "ta hårt" i armar så blåmärke uppstår

Pratade om att hon vill bo här större delen av tiden

Vi har haft många liknande samtal,tyvärr bottnar sig hennes respekt för pappan i rädsla så han kan "köpa" henne "glad"... och allt blir bra

När får ett barn välja boendesituation?

Vänligen

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så ska i alla lägen barnets bästa tas hänsyn till när det kommer till frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Man tar även hänsyn till barnets vilja med visst beaktande av ålder och mognad, 6 kap. 2a § FB.

Vad gäller boende så kan rätten på talan av någon av föräldrarna besluta om vem som barnet ska bo hos. Föräldrarna kan avtala om detta på egen hand, avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden, 6 kap. 14a § FB.

Av förarbeten framgår också att det är barnets intresse som i störst utsträckning ska tillgodoses. Beslut ska enbart grunda sig på vad som är bäst för barnet i fråga - och man beaktar samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Man tar idag också mycket större hänsyn till barnets egen vilja i t.ex. domstol, också med beaktande av mognad och ålder.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad så kan domstol besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo hos, precis som i lagrummet jag hänvisade till ovan.

Barnets egen uppfattning ges då större utrymme med stigande ålder och även mognad som nämnt. Även aspekter som skolgång, möjlighet till fritidsaktiviteter och vänskapskontakter spelar in. I fall där tingsrätten avslagit yrkanden om växelvis boende mellan föräldrar förelåg det samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Det växelvisa boendet ska förflyta på ett flexibelt sätt och barnets bästa ska återigen komma i första rummet och föräldrars inbördes konflikter ska inte påverka barnet på ett negativt sätt. En viktig fråga vid växelvis boende är naturligtvis barnets egen inställning. SOU 2005:43.

Slutligen så är det en komplex fråga och bedömning görs för varje enskilt fall med hänsyn till individuella omständigheter. Det smidigaste vore naturligtvis om du och pappan kunde revidera barnets boendesituation utefter vad som är bäst för henne, genom avtal. Fungerar inte det och det växelvisa boendet hos pappan inte fungerar så återstår att väcka talan hos rätten om problemen kvarstår.

Hoppas detta besvarade din fråga, välkommen åter vid fler frågor!

Med vänlig hälsning,


Mariam GhazaryanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000