Barnets bästa vid vårdnadsfrågor

Hej, jag undrar följande. Jag vill skilja mig från min fru. Detta blir då en stämningsansökan.

Till hösten kommer vi att få barn och jag undrar ifall att om jag lämnar in en ensidig skillsmässoansökning kan detta användas mot mig i en eventuell vårdnadstvist?

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.

Nej, det kan det inte. Vid vårdnadsfrågor ser man alltid till barnets bästa, se 6 kap. 2a § Föräldrabalken. När man avgör barnets bästa beaktas:

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Att du ensidigt lämnat in en skilsmässoansökan är inte något som har en anknytning till barnet eller något som inverkar menligt på barnet, utan riktar sig till din partner.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alfred PeterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000