Barnets bästa vid beslut om vårdnad

2017-07-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om min sons pappa drar upp mig i familjerätten angående vårdnaden om sonen. Vad spelar in hur de dömer. Om jag har tidigare gjort anmälan för misshandel och har människor som kan intyga hur dålig han är som.förälder. han ser inte till att sonen får mat då han är hos honom. Han väljer att dricka alkohol istället för att lyssna på sonen som ber att han inte ska dricka mera. Då blir han sur och lämnar sonen. Är det något som dom tar hänsyn till?
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

6 kap. 2 § a föräldrabalken (FB) stadgar att barnets bästa ska vara avgörande för samtliga beslut som berör vårdnad, boende och umgänge. Det finns flera punkter att ta ställning till vid beslut om vårdnad. Barnets bästa ska alltid finnas med som utgångspunkt. FB säger att man särskilt ska fästa avseende vid risken för övergrepp på barnet eller om barnet på annat sätt riskerar att fara illa. Detta gäller både psykisk och fysisk skada. Vid bedömningen ska man titta på om det har skett exempelvis övergrepp tillbaka i tiden. Man ser även till bakomliggande orsaker som exempelvis missbruk. En förälder behöver inte vara dömd men det måste finnas någon form av grund för risken. Om en förälder har utsatt sitt barn för våld är barnets bästa enligt propositionen till FB att denne förälder inte har vårdnaden av barnet.

I vårdnadsmål tar man hänsyn till den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att man inte vill flytta ett barn från deras vanliga miljö. Man ser då till hur mycket kontakt barnet har haft med den ena föräldern samt hur länge barnet varit bosatt på ett visst ställe. Man vill även undvika att sära på syskon och nära anhöriga. Kontinuitetsprincipen väger tungt i vårdnadsmål men får ge vika för om barnet riskerar att utsättas för exempelvis misshandel.

Slutligen tar man hänsyn till barnets egen vilja. Detta görs med beaktande av barnets ålder och mognad. Enligt praxis väger äldre barns åsikt tyngre än yngre barns. Det finns fall där man tagit hänsyn till ett 13-årigt barns bestämda vilja men detta kan variera då man gör en individuell bedömning utifrån det enskilda fallet.

Ovanstående punkter är det man beaktar främst i vårdnadsmål. Det finns dock andra moment som inte tas upp i mitt svar. Eftersom att det i vårdnadsmål görs en individuell bedömning utifrån det enskilda fallet är det väldigt svårt att göra en slutlig bedömning i ditt fall. Däremot tar man stor hänsyn till de händelser du beskriver i din fråga då det både rör sig om fysisk och psykisk misshandel.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (854)
2021-07-31 Samarbetsproblem med den andra vårdnadshavare
2021-07-31 Skäl för ensam vårdnad
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?

Alla besvarade frågor (94634)