Barnets bästa och umgängesstöd

2016-12-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad om vår son på snart 3år. Jag lämnade pappan tillbarnet på grund av hot och missbruk för ca18 månader sedan. Därefter följde ett halvårs bråk, missbruk samt smutskastning om mig från pappan. Han ansåg att jag nekade honom hans rätt till sitt barn då han inte fick komma hem till mig för att träffa sonen. Han fick komma med det slutade med hot och att polisen fick komma så att han lämnade lägenheten. Jag gick via familjerätt utan framgång. sen advokat vid muntliga förberedelsen gav han mig vårdnaden, då vi till slut kunnat prata o jag försäkrat att vårdnad handlar om huvudansvar för barnet, inte umgänget. Jag vill att min son ska ha en god relation med sin far. Det fungerade okej i början. Han har ej haft ordentlig bostad eller fast inkomst. Han tycker att jag ska ställa upp. Det har tärt på mig och jag har inte mått bra av att han kommer då han inte kan låta bli att tjata på mig. i flesta fall handlar det inte om barnet utan att han vill ha mig tillbaka. Jag har nu sagt ifrån helt att träffas i mitt hem, bett om ett veckoschema men det slutade med att jag föreslog dagar o tider av 6planerade dagar hämtade han sonen 2 gånger. Han sa att det berodde på regn, halka samt att han blivit misshandlad. senaste gången jg hämtade sonen verkde pappan påverkad och speedad. Jag tog upp detta o nu bråkar, hotar han och ljuger OM mig o säger att han ska ta tillbaka vårdnaden för att han har jobbat i en vecka på nytt arbete. Vad kan/bör jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av det du har framlagt framgår att pappan till ditt barn ej har bidragit till samarbete, ej bidragit till att barnet tillgodoses umgänge med båda föräldrarna (då han ej dykt upp, vilket verkar vara svepskäl), samt har varit påverkad då han faktiskt haft umgänge. Om detta faktiskt stämmer kommer du ha ett övertag om vårdnadstvist skulle väckas.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta med hänsyn till risken att barnet eller någon in familjen utsätts för övergrepp eller far illa. Man ska även vidare ta hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av det du påpekat framgår att barnet far illa vid umgänge, i synnerhet om det stämmer att personen varit påverkad under denna tid.

Man ska även beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta, vilket i fallet framgår ej fungerar då polis blivit inblandad, samt övrigt. En utgångspunkt ska även vara att den förälder som bäst främjar umgänge med den andra föräldern och barnet ska få vårdnaden. I fallet framgår att du dels upprättat veckoschema, samt i övrigt handlat efter bästa förmåga. Kontinuitetsprincipen väger även till din fördel, vilket innebär att man inte helt lättvindigt ska rycka upp barn, som har bott länge hos den ena föräldern, och haft begränsad kontakt med den andra. Barnet ska vara tillgodosedd en trygg miljö.

I det fall någon av föräldrarna är direkt olämplig kommer denna ej få vårdnaden av barnet.

Av det framlagda tyder allt på att du, under de omständigheter du tagit upp, kommer behålla vårdnaden av barnet om vårdnadstvist tas upp.

Vad du kan göra är att ansöka om umgängesstöd för barnet då det träffar sin pappa. Enligt FB 6:15c kan, då rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten besluta om att en person som utses av socialnämnden, ska medverka vid umgänget, ett s.k. umgängesstöd. Detta till skydd för att barnet inte far illa och som stöd.

Andra möjligheter du kan göra är att väcka talan om att fadern ska erläggas särskilt umgänge under vissa tider, vilket denna kommer vara skyldig att följa.

Hoppas svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (799)
2021-01-23 Föräldrar och vårdnaden om barnet
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?

Alla besvarade frågor (88421)