FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/09/2020

Barnets bästa och umgänge

Hej hur går man till väga när mamman till ett barn har ensam vårdnad men pappan vill träffa sitt barn, men mamman strular mycket med tider. Passar det inte henne så får pappan inte träffa barnet. Och mamman bestämde att pappan får träffa barnet lördag och söndag 12 till 15 men helt plötsligt passar inte detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Lagen

I 6 kap. Föräldrabalken (FB) finns regler stadgade om vårdnad, boende och umgänge.

I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § första stycket FB). I ditt fall har pappan alltså rätt till umgänge med sina barn. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets umgängesrätt.

Kommer föräldrarna inte överens?

I fall där föräldrarna är oense och ej kommer överens är mitt tips i första hand att man vänder sig till familjerätten i kommunen. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bl a med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge. Dessutom finns även en möjlighet till samarbetssamtal. Gällande samarbetssamtal så krävs det att båda föräldrarna är med på det. Familjerätten är vana att handskas med ärenden som det du beskriver och är objektiva samt ser till barnets bästa. De kan hjälpa föräldrarna att ha en god dialog för barnets bästa. Kanske kan de i familjerätten komma fram till en lösning avseende hur umgänget ska se ut. Genom en tredje part kan föräldrarna få hjälp med att bygga upp en konstruktiv dialog.

Domstol

Om en av föräldrarna, exempelvis mamman vägrar att ställa upp på samarbetssamtal, finns det möjlighet att begära att domstolen bestämmer om umgänget (6 kap. 15 a § första stycket FB).

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till !


Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000