Barnets bästa är i fokus när det kommer till frågan om vårdnad och umgänge av barn

2017-11-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag har varit gift med en man från Grekland. Blev med barn och nu inom ett par månader har vi skickat in gemensam skilsmässa. Han har varit tydlig med att han inte vill ha barnet och har nämnt ordet abort ett antal gånger, de gjorde mig att förstå att han är inte den rätta. Han har bott i Sverige hos mig sedan Maj oxh jag har stått för alla kostnader. När jag frågade vad han vill göra nu med barnet så var svaret'gör vad du vill,jag bryr mig inte'. Efter att han har pratat med sina föräldrar i Grekland blev de ett annat svar. " vi ses i April" sa han. De är då jag är beräknad. Jag vill inte ha någonting med honom och göra, först säger elaka saker om mig och om att jag måste göra abort och att han vill inte eller bryr sig om barnet. Har inte betalat något under min graviditet och ibte bryt sig mycket om att lära sig de svenska språket. Och nu, ska han ha en del av kakan och hotar mig att om jag behåller barnet kommer han dyka upp här när han vill. Jag mår psykiskt dåligt av honom oxh av hans lögner. När jag sa till honom att de är han som har velat ha abort osv så var svaret " du kan inte bevisa någonting" samtidigt som han smålog. Han är inte bra för mig eller för fostret och senare barnet som han ville ej ha. Men hans mamma och pappa vill. PS. Han bor hemma hos sina föräldrar i Grekland. Är 28 år och har aldrig jobbat. Inget ekonomi. Jag vill och kan inte gå och må dåligt och vara rädd. Hur ser lagen ut? Har pappan rättigheter?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller barnrätt är det alltid barnets bästa som ligger i fokus enligt både föräldrabalken (FB) och barnkonventionen.

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Det ska alltså fastställas vem som är pappa till barnet när barnet föds. Oavsett om pappan inte har velat veta av barnet så har alltså barnet rätt till två föräldrar.

Sedan när det gäller vårdnad och umgänge så är det begränsat genom barnets bästa på följande sätt:

Alla frågor rörande barnets vårdnad, boende och umgänge ska utgå från barnets bästa (6 kap 2a § 1st FB). Barnets behov av att ha nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas (6 kap. 2a § 2st p.2). Hänsyn till barnets egen vilja ska tas i och med barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § 3st).

När en domstol finner att en förälder inte är lämplig att vare sig ha vårdnad över ett barn eller ha rätt till umgänge så utgår de alltid från barnets perspektiv.

Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som han inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § 1st FB). Föräldrarna ansvarar gemensamt för att dennes rätt till umgänge till andra föräldern tillgodoses (6 kap. 15 § 2st). Och även ansvar för att barnets behov av umgänge med annan som den står särskilt nära med tillgodoses (här kan exempelvis mor- och farföräldrar räknas in).

Föräldrarna kan avtala om umgänget men det ska vara skriftligt och socialnämnden ska godkänna det (enligt 6 kap 15a § 3st FB). Vid oenighet mellan föräldrarna om rätten till umgänge så kan föräldern som vill umgås med ett barn föra talan så att domstolen fastställer hans umgängesrätt (6 kap. 15a § 1st FB). Det är alltså vid detta skede som pappan har rättighet.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en familjejurist. Du kommer nämligen enligt svensk lag ha rätt till underhållsbidrag om det blir så att du ensam ska ta hand om barnet. Föräldern ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag om föräldern inte bor med barnet om föräldern inte har vårdnaden (p. 1) eller har gemensam vårdnad men barnet bor med andra (p. 2) (7 kap. 2 § FB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97358)