Barnets bästa är avgörande i en vårdnadstvist

2021-10-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Undrar en sak. Jag o min ex separerade förra året. O den 2juli förra året fick jag helvårdnaden i tingsrätten i skövde o barnen har bott hos mig sen dess. Men hon överklagade 1timma innan tidsfristen gick ut o hon har försökt få barnen sen dess men hon har misslyckats sen dess. O nu försöker hon få helvårdnaden. Men sen får jag tilllägga att barnen har tagits in på barnahuset på förhör o polisförhör m m angående att hon misshandlade barnen psykiskt o fysiskt men nu har dom lagts ner på grund av ingen bevis. O barnen är livrädda för henne efter allt hon gjort mot dom. Barnen vill inte ens vara med henne o se henne eller träffa henne. Familjerätten efter nästan 2års utredning har skickat till tingsrätten att för barnens bästa skall barnen bo med mig o jag skall ha helvårdnad men barnen skall träffa mamman med umgänge med hjälp av en social tant . Vi skall till huvudförhandling snart o undrar vad dommaren kan dömma . Glömde o tillägga att jag har 4vittnen som skall vittna om att dom sett henne misshandla barnen framför dom alla . Vad tror ni snälla ??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur domstolen kommer att bedöma kan vara svårt att förutse då bedömningen görs helt och hållet av domarna. Domaren får dock inte hur som helst fatta ett beslut utan de måste förhålla sig till gällande lag.

Utgångspunkter i bedömningen

Fråga om vårdnad regleras i föräldrabalken (FB). Jag kan inte ge ett konkret svar på vad domstolen kommer att döma men reglerna i föräldrabalken kan fungera som en utgångspunkt för att veta de omständigheterna som domstolen ska ta hänsyn till när den fattar ett beslut.

En viktig huvudregel är att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska domstolen ta särskilt hänsyn till:

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, ochbarnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a § FB)

Denna huvudregel är superviktigt. Den innebär att domstolen inte får fatta ett beslut som inte är i enlighet med barnets bästa. Ett beslut får inte innebära att barn utsätts för övergrepp eller får illa. Om du lyckas visa för domstolen att mamman kan utgöra fara för barnen så får alltså domstolen inte döma till mammans fördel.

Vidare nämns det att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (6 kap. 2b § FB). Detta innebär att domstolen i sin bedömning kan ta hänsyn till vad barnet har för åsikter. Ju äldre barnet är, desto mer hänsyn borde tas till deras åsikter.

Svar på din fråga

Som sagt är det svårt att veta vad domstolen kommer att döma. Lagen kan dock fungera som en vägledning. Huvudregeln är att alla beslut rörande barn ska vara till barnets bästa. Det innebär bl.a. att barn ska inte utsätts för fara. Om det har bevisat att mamman har varit farlig för barnen kommer domen, med största sannolikhet, inte vara till hennes fördel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

vänligen,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?