Barnets bästa

När min dotter var 8 månader delade jag och hennes pappa på oss. Vi har gemensam vårdnad och pappans umgänge har sedan dess bara bestått av varannan helg och ibland ännu mindre. Min dotter är nu 5 år och bor fortfarande hos mig, sin lillasyster och styvpappa, men pappan vill nu ändra umgänget till varannan vecka. Pappan har med jämna mellanrum flyttat mellan olika bostäder, ljugit för att slippa umgänge, hoppat mellan jobb och arbetslöshet, nästan aldrig betalt för någonting som ingår i omvårdnad och sköter inte underhållet. Med andra ord saknar jag förtroende för honom eftersom han inte har stabilitet. Hur gör jag det bäst för min dotter? Bör vi byta till varannan vecka eller är det bättre för henne att ha det som hon brukar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Utifrån vad du tagit upp i din fråga är det väldigt svårt för mig, utan en större utredning att ge ett tydligt svar.

För att få ändring i vårdnaden krävs det som huvudregel att man antingen väcker talan mot den andra föräldern, alternativt att ett avtal skrivs, se Föräldrabalken 6:5.

Vid vårdnadstvister alternativt tvist om umgänge gör domstolen en genomgående undersökning och bedömning utifrån barnets bästa samt vidare hur föräldrarna samarbetar i frågor som rör barnet. Frågor om exempelvis barnets skolgång, hälsovård samt andra väsentliga frågor. Vid det fall att den ena föräldern har grova samarbetsproblem jämtemot den andra föräldern, talar detta för att den andra föräldern ska anförtros vårdnaden.

Beaktning kommer framförallt tas utifrån barnets bästa, Föräldrabalken 6:2a. Man kommer även beakta barnetsegna vilja, med hänsyn till hur gammalt och motget det är. Barnets vilja kan i regel väga tungt. Gällande barnets bästa ska risken för att barnet far illa om det kommer att bo hos den ena föräldern eller att den ena föräldern anförtros vårdnaden också beaktas. Detta gäller både fysisk och psykisk ohälsa. Om barnet har syskon som endast står under vårdnad av den ena föräldern (även halvsyskon) brukar man man även beakta och vill sällan slita syskon ifrån varandra.

En fråga man vidare ska ta ställning till är även om den ena föräldern har bedrivit umgängessabotage. Detta innebär att personen har försvårat umgänge eller liknande med den andra föräldern. Exempelvis, då man bestämt umgänge, så har föräldern undvikit överlämning av barnet. Umgängessabotage talar oerhört mycket emot att denne föräldern ska anförtros vårdnaden.

Vidare kommer även en prognos för framtiden göras där man beaktar om den hypotetiska föräldern som får vårdnaden kommer underlätta barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses.

Utifrån ovanstående punkter, samt andra vägande argument kommer man göra en beaktning om vad som är det bästa för barnet. Därefter kommer en eventuell tvist leda till att den som bäst kan tillgodose barnets bästaanförtros vårdnaden. Tyvärr är det svårt att ta ställning till hur det blir i just ditt fall då det ej framgår hur omständigheterna ligger till, då det är oerhört avgörande från fall till fall. Av vad du har lagt fram i din fråga talar det mesta till din fördel om du vill söka ensam vårdnad.

Att din dotters pappa inte vill ha umgänge eller liknande är även svårt att ta ställning till, då man i regel ogärna vill tvinga fram sådant. Detta på grund av att barnet kan ta illa vid sig fysiskt som psykiskt. Att väcka talan om umgänge på antingen positiv eller negativ riktning kan göras utifrån ovanstående utredning.

Vill du ha mer hjälp hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret har hjälpt dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”