Barnets bästa

2017-03-21 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, vi är separerade och har delad vårdnad. Samarbetet kring vår son fungerar inte. I perioder bor min son mer hos mig för att pappan inte kan ha sonen pga av olika anledningar. Och när det passar pappan att ha sonen är det varannan vecka som gäller och han är inte alls flexibel och har svårt att kommunicera. Men att jag har vår son mer i perioder säger han inget om. Jag och min son får hela tiden anpassa oss efter pappans behov. När min son är hos pappan får jag knappt någon information om vårt barn. Det är jag som tar största ansvaret vad gäller skolval, sjukvård och sonens intressen. Varje gång jag ska göra något med min son som en resa, fira en födelsedag eller vid högtider ska han alltid bråka med mig & då genom min son. Nu har jag bokat en resa till Florida och han hotar med att spärra sonens pass. Det är en semester på 11 dagar. Anledningen är att jag inte tillät min son att åka till Turkiet i somras när det var stadskupp och krig i landet. Innan han bokade resan sa jag tydligt att min son kommer inte få åka till Turkiet men att han gärna fick resa till ett annat tryggare land. Vår son är ofta orolig när han ska till pappan. Pappan har varit anmäld till socialen för alkoholproblem när barnen varit hos honom (han har 2 barn tidigare). Det är min son som drabbas när han vill straffa mig. Vad är ert råd till mig nu? Ensam vårdnad? Jag är orolig att han spärrar passet och att vår son inte kan åka med. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid bedömningen för huruvida ena föräldern ska få ensam vårdnad eller inte, är det flera aspekter som man fäster särskild vikt vid men det som är avgörande är vad som utgör det bästa för barnet. Barnets bästa och behov är nämligen avgörande för vårnadsrelaterade tvister. Enligt Föräldrabalken (FB) 6:1 görs bedömningen utifrån den trygghet, omsorg och god fostran som barnet kan få, (se även FB 6:2 a). Vid bedömningen för vad som är bäst för din son, görs bedömning utifrån din sons behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I bedömningen tar man även hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det krävs att barnet har lämpliga vårdnadshavare som har förmågan att förstå barnets känslor och behov och att de kan, på ett lämpligt sätt, tillfredsställa dem. I ditt fall beskriver du att din son verkar vara orolig när han ska till sin pappa, vilket då kan ifrågasättas om det är hans bästa att vistas i närheten av sin pappa. Även pappans alkoholproblem kan utgöra en omständighet som talar för att du ska ha ensam vårdnad. Det är dock socialnämndens och domstolens uppfattning, antaganden samt bedömning som blir avgörande (Prop. 1997/98:7 s 194). Lagen säger att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna (Se FB 6:2a ), såvida det inte finns risk för barnet att fara illa.

Om du känner att du och sonens pappa inte riktigt kan samarbeta i dessa vårdnadsfrågor och det finns risk för din son att utsättas i fara i närheten av sin pappa, kan du ansöka om ensam vårdnad till din son. Det bör dock understrykas att det är svårt att med säkerhet fastställa vad domstolen kommer att besluta då det är en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet som är avgörande. Gemensam vårdnad anses som utgångspunkt vara det bästa för barnet men om det finns en risk för att barnet kan utsättas för fara och att föräldrarna inte kan samarbeta, är det omständigheter som domstolen beaktar i sin bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor, är du välkommen att kontakta oss igen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94587)