Barnets bästa

2015-11-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Har en son som är boende hos mig på sju år. Han är sporadiskt hos sin far som bor47 mil från oss annars. Hans far har sedan två år träffat en ny och gift sig. Här kommer då historien min son beskrev: Sonen sitter på toaletten och gör sina behov då kommersas pappas nya naken in och kör bort honom för att pappa och hon skulle duscha. Med i händelsen är att hon har en tatuering på könsorganet och hon beskriver när hon gjort den osv. Hur ska jag som mamma gå vidare tycker inte att min son ens ska se frun ens naken! Tycker de är sjukt å äckligt. Så hur bär en orolig mamma sig åt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag förstår på din fråga så bor din son mestadels hos dig, förutom ett fåtal gånger då han besöker sin pappa. Jag utgår ifrån att ni har gemensam vårdnad, då du inte har skrivit något annat om det.

När det kommer till frågor rörande barn, och vårdnaden om dem tillämpas föräldrabalkens (FB) regelverk. Däri finns ett flertal bestämmelser om hur vårdnaden av barn ska bestämmas. Som huvudregel i dessa frågor gäller att regeln i 6:2a FB tillämpas. I 6:2a FB förklaras att alla beslut som fattas som påverkar barnet, alltid ska fattas med barnets bästa i fokus. Man ska ta hänsyn till barnets vilja, till barnets behov av att ha en nära och bra kontakt med båda sina föräldrar samt till om det finns någon risk för övergrepp eller liknande i den situation som råder.

Då jag har väldigt knapphändig information om din situation, samt om åldern på er son har jag svårt att ge dig ett direkt avgörande på vad som är det mest korrekta sättet för dig att agera på.

Jag skulle ändock råda dig att i nuläget inte vidta någon åtgärd i form av stämning eller begära ensam vårdnad om er son, då det kan komma att leda till en väldigt långdragen och krävande rättsprocess. Man ska komma ihåg att rättsprocesser inte bara tar lång tid, utan ofta blir väldigt kostsamma och väldigt krävande psykiskt, inte minst för ett barn.

Det absolut bästa är såklart om du och din sons pappa kan komma fram till en lösning utan att behöva gå till tingsrätten. Beroende på hur gammal er son är och på hur er situation ser ut, kan ett råd vara att sitta ner och prata igenom det som hänt alla tre, er son, du och din sons pappa.

Enligt socialtjänstlagen 5:3ska föräldrar erbjudas hjälp av sakkunnig person på kommunen att samtala och komma överens i frågor rörande vårdnad och boende av barn.

Leder det inte heller det till någon lösning, kan vårdnaden komma att behöva bestämmas av tingsrätten om de finner det olämpligt att din sons pappa har gemensam vårdnad och det inte sker någon ändring.

För vidare hjälp och råd rekommenderar jag dig att kontakta en av våra samarbetspartners, Familjens Jurist. De är jätteduktiga på familjerättsliga frågor och kan hjälpa dig vidare.

Ha en bra vecka!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1572)
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge

Alla besvarade frågor (86521)