Barnets åsikt i vårdnadstvister

2016-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Mina två pojkar 12 och 8 år har sedan två månader tydligt uttryckt att de vill vara mest hos mig, alltså bara vara hos sin pappa varannan helg. De känner mer trivsel, kärlek och trygghet hos mig. Pappa vill dock ej gå med på detta. Vad har barnen för rättigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad om barn regleras i 6 kap FB, se här. Enligt 6 kap 2 a § FB säger att vårdnaden ska bedömas utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Även FN:s barnkonvention stadgar att barn ska få komma till tals och att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Lagen anger inte någon exakt ålder då barnets vilja ska tillmätas betydelse. Det varierar från fall till fall. Normalt fästs mer avseende vid de äldre barnens inställning än de yngre. Det kan vara svårt för ett barn att se vad som verkligen är det bästa för honom eller henne, och ju yngre barnet är desto svårare kan detta vara. Därför är det viktigt att domstolen i sitt avgörande tar hänsyn till hela bilden, det vill säga både barnets vilja och vad som i övrigt har framkommit under målets utredning.

Sammanfattningsvis: Bedömningen i vårdnadstvister ska avgöras utifrån barnets bästa och barnen har en rättighet att uttrycka sin inställning till målet. Ett vårdnadsmål får inte avgöras om inte barnets åsikter har fått uttryckas. Barnets åsikter har därmed, enligt min uppfattning, en stor betydelse för avgörandet.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Hör av dig om det är något mer du undrar över.

Med vänliga hälsningar

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88214)