Barnets ålder och mognadsgrad får ökad betydelse för barnets viljas genomslag

2017-12-20 i Barnrätt
FRÅGA
När får barn själva bestämma om var dom skall vara på julafton om man har bestämt att man har varannan jul? Barnet är 11 år.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finns inte direkt angivet i lag. Utgångspunkten för en bedömning om när barnet själv får bestämma handlar istället om barnets mognad och ålder. Det finns ingen exakt ålder när barnets egen vilja ska få inverka på beslutet, men viljan ska tillmätas större betydelse ju äldre barnet blir.

I vissa fall angående barnens vilja har man satt en linje vid 12 år. Det finns dock risker att bestämma gränsen på en specifik ålder, p.g.a. barns varierande mognadsgrader. Därför bör ni istället se till ert barns individuella mognad och inte barnets ålder.

Relevanta faktorer för att låta barnets vilja bestämma är om ni tror att ert barn själv förstår valets konsekvenser och vad det handlar om.

Som du märker finns det tyvärr inget rakt svar på din fråga. I sista hand är det en domstol som får avgöra om ert barn ska ha rätt att besluta själv. Att ta saken till domstol är verkligen inget jag rekommenderar.

Sammanfattningsvis får ni se till ett barns möjlighet att förstå vad valet handlar om och utefter det bestämma om barnet själv ska få bestämma. Mycket talar för att ett 11-årigt barn har kapaciteten att förstå valets innebörd men alla barn har olika förutsättningar.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och önskar en god jul!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1822)
2021-11-29 Har jag rätt att hålla kvar barnen från deras våldsamma pappa?
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (97421)