FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/06/2018

Barnet får inte längre vara hos pappan enligt villkoren i umgängesavtalet - hur gör man för att ändra i avtalet?

Hej.

Jag har 2 barn på 13 och 7 år. Den yngsta är hos sin pappa varannan helg och lite extra på loven. Den äldsta är inte hos sin pappa alls fast det finns umgängesavtal. Han får inte längre vara där för sin pappa. Hur gör man för att ändra umgängesavtalet ?

I avtalet finns också skrivet att barnen ska lämnas och hämtas på en särskild plats men pappan krånglar alltid med det och vill att jag ska åka och hämta hos honom fast han har flyttat så han numera bor i en annan kommun.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att det uppkommit problem i umgänget mellan ditt barn och barnets pappa. Från din fråga framgår det inte riktigt vad som lett till att sonen inte får vara hos pappan längre, men jag ska förklara hur ni kan ändra avtalet om umgänge. Jag kommer också ta upp lite saker som är viktiga att tänka på när man som förälder tar beslut om umgänge med sina barn. Jag kommer gå in på regler som finns i föräldrabalken (FB).

Avtalet ska följas tills det ersätts av ett nytt avtal eller en dom

Eftersom ni redan har ett umgängesavtal, så är ni båda egentligen juridiskt skyldiga att följa avtalet. Skulle ni hamna i en domstolsprocess för att reda ut frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan det vara till nackdel för pappan när han inte följer avtalet ni redan har.

Ni har alltid möjlighet att ändra avtalet om både du och barnets pappa är överens om ändringen. För att ändra avtalet som redan finns ska ni komma överens om nya villkor, upprätta ett skriftligt avtal och lämna in det till Socialnämnden för att få det godkänt (FB 6 kap. 15 a §). Kommunerna erbjuder tips och praktisk hjälp med att upprätta den här sortens avtal. Jag rekommenderar dig därför att gå in på din hemkommuns hemsida och kika på hur de hjälper till med just umgänge och andra familjerättsliga frågor.

Kommer ni inte överens om umgänget kan ni få hjälp av Familjerätten eller gå till domstol

Om du och barnets pappa har olika uppfattning om hur ni ska lösa frågan om umgänge kan ni börja med att vända er till Familjerätten i er kommun. Där erbjuds kostnadsfria samarbetssamtal där du och barnets pappa kan få hjälp att försöka komma överens och formulera ett avtal.

Skulle det fortfarande inte gå att komma överens med barnets pappa kan du i sista hand väcka talan i domstol för att få till den ändring i umgänget som du tycker är bäst för barnet (FB 6 kap. 15 a §). En rättsprocess kan ta hårt på alla parter och kostar både tid och pengar. Det är därför viktigt att ni först försöker komma överens om hur ni ska lösa situationen. Innan du väljer att väcka talan rekommenderar jag dig också att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att förbereda och driva processen.

Tänk på barnets bästa och på umgängesrätten!

Alla beslut som tas i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (till exempel umgänge) ska grundas på barnets bästa. Beroende på barnets ålder och mognad ska man också ta hänsyn till vad barnet själv vill (FB 6 kap. 2 a §). Eftersom ditt barn är 13 år, så är han nog tillräckligt mogen för att få vara med och bestämma om sitt umgänge med pappan. Om du och barnets pappa bestämmer er för att ändra i umgängesavtalet ska ni alltså dels tänka på vad som är bäst för barnet, men också lyssna på vad han själv vill.

Det är också viktigt att tänka på att barnet har rätt till umgänge med pappan, men har inte någon skyldighet att umgås med honom. Du skriver inte varför barnet i fråga inte får vara hos sin pappa längre, men pappan har inte någon rätt att säga nej till umgänge. Vill barnet ha umgänge med pappan och är det inte till nackdel för barnets bästa, så har både du och pappan en skyldighet att försöka få det att funka (FB 6 kap. 15 §).

Sammanfattningsvis är det inte så svårt att ändra umgängesavtalet så länge du och pappan är överens om hur det ska ändra och det ni vill också stämmer överens med barnets bästa och egen vilja. Då är det bara att upprätta ett nytt avtal. Ni kan hitta mer information om hur ni ordnar med detta på er hemkommuns hemsida. Vill du och barnets pappa olika saker kan ni få hjälp att komma överens genom den kommunala Familjerätten eller i sista hand gå till domstol för att få ett beslut. Tänk på att ert barn är gammalt nog att själv vara involverad i beslutet om umgänge och att han har rätt till umgänge med sin pappa! Det är därför bra att prata med barnet innan du och pappan kommer överens om något slutgiltigt beslut.

Skulle du behöva mer juridisk hjälp i frågan om umgänge eller något annat som rör din och pappans relation till barnen är du välkommen att boka tid med våra jurister.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000