Barnens rätt till umgänge med en förälder

2015-11-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hur ska man tolka domen när det står:"Barnen tillerkänns rätt till umgänge med sin mamma varannan helg"Innebär det att barn under 12 år (8 år nu) Måste vara hos sin mamma varannan helg, eller har barnen rätt att stanna hemma hos sin pappa ( med egen vårdnad) om dem inte vill åka till sin mamma?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt, undrar du alltså om det är ett krav att barnen är hos sin mamma eller om det är en valmöjlighet.

6:15 Föräldrabalken anger bl.a. följande:

"Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses."

Umgänget är till för barnet och det finns därmed ingen plikt för barnet att umgås med en förälder. Det finns alltså ingen rätt för en förälder att få umgås med barnet. Det bör tillika nämnas att ansvaret för att umgänget fungerar vilar på båda föräldrarna. Slutsatsen blir att barnet själv får välja om hen vill träffa sin förälder, vilket bekräftas av domen som du hänvisade till i frågan.

Det bör tillika nämnas att som barn menar man minderårig som är under 18 år, dvs det är inte begränsat till dess att barnet fyller 12 år.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll