Barnens rätt till laglott

2016-01-31 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag och min man har inga gemensamma barn. Min man har två barn och jag har ett barn. Vi äger 50/50 en villa som kostar ca 9 milj. Hur mycket behöver jag respektive min man betala i laglott till särkullebarn. Vi har testamente där det står att vi ärver varandra men är medvetna att våra barn har rätt till laglott. Vi har också skrivit att arvet ska delas i tre delar när vi är borta bägge två.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Laglotten är hälften av arvslotten, d.v.s. den del som enligt arvsreglerna skulle ha tillfallit särkullbarnet direkt om det inte funnits ett testamente. Enligt dessa arvsregler ärver den avlidnes barn med lika mycket vardera. Endast med beaktande av fastigheten kommer den efterlevande maken efter bodelning äga hälften av fastigheten med full äganderätt (4,5 miljoner) och den andra hälften av fastigheten (4,5 miljoner) kommer ingå i kvarlåtenskapen efter den avlidne maken. Av dessa 4,5 miljoner utgör hälften barnens laglott. Detta innebär att om ditt särkullbarn alternativt din mans särkullbarn begär jämkning av testamentet för att få ut sin/sina laglotter kommer den efterlevande maken få utge 2,25 miljoner till den andres barn. I det fall det är din mans barn som begär att få ut sina laglotter, har barnen rätt till 1,125 miljoner vardera. Resterande 2,25 miljoner ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt och kan disponeras fritt, men kan inte testamenteras bort på annat sätt än vad som framgår av ert gemensamt upprättade testamente. Se 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, samt 7 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken (1958:637) och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230).

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88193)