Barnen får inte träffa sin pappa

2021-08-12 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambo och hans ex har 2 barn tillsammans. Dom har gemensam vårdnad men mamman till barnen vägrar låta pappan få ha sina barn hos sig. Det har gått 1,5 år nu och hon vägrar låta pappan få ha barnen. Bara för att han var tvungen att flytta till en annan kommun för att få en bostad så vägrar mamman släppa iväg barnen. Får hon göra såhär?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnets bästa och rättigheter som följer av gemensam vårdnad

Inom svensk rätt följer det båda av Föräldrabalken (FB) och av Barnkonventionen (BK) att barnets bästa alltid ska beaktas i frågor som rör barn (6 kap. 2 a § FB och art. 3 BK). Detta gäller såklart även vid frågor gällande barnens vårdnad, boende och umgänge. Exakt vad som är barnets bästa är inte angett i lagen men den allmänna utgångspunkten är att barnets bästa är att ha tillgång till båda sina föräldrar.

Din sambos barn har rätt till umgänge med honom och han och barnens mamma har ett gemensamt ansvar för att så långt som möjligt tillgodose detta behov (6 kap. 15 § st. 1-2 FB). Detta innebär i praktiken att både din sambo och barnets mor måste samarbeta för att han ska få träffa barnen. Det finns en särskild skyldighet för den förälder som barnet bor med att hjälpa till att främja umgänget med den vårdnadshavare som barnet inte bor med (6 kap. 15 § st. 4 FB).

Med hänsyn till att barnets pappa har flyttat till en ny kommun bör nämnas att detta kan påverka umgänget. Utan mer detaljer kan jag omöjligen göra en bedömning, men det kan vara bra att beakta att pappan kan ha skyldighet att stå för den ekonomiska kostnaden för resan (om barnen behöver resa för att ta sig till den nya bostaden) (6 kap. 15 b § FB).

Umgängessabotage

Att barnens mamma inte låter barnen träffa sin pappa kan anses vara umgängessabotage. Som nämnt ovan finns det en rättighet för barnen att träffa sina föräldrar och en skyldighet för sagda föräldrar att hjälpa till så att det blir så. Att mamman därför inte släpper iväg barnen är därför inte acceptabelt och till nackdel för henne. Eventuellt umgängessabotage är något man kan ta upp med familjerätten för att få hjälp med umgänget.

Hur bör man gå vidare?

Min rekommendation är att man i första hand fortsätter att försöka kontakta mamman och nå ett samförstånd om att barnen ska få träffa sin pappa. Berätta för barnens mamma att barnen har rätt att få träffa honom och påminn henne om att det föreligger gemensam vårdnad. I andra hand kan man kontakta socialtjänsten för samarbetssamtal. I tredje hand finns det möjlighet att ansöka om stämning hos tingsrätten för att få ett beslut om vårdnad och umgänge.

Sammanfattning

Barnen har rätt till att träffa sin pappa eftersom det är i deras bästa intresse att ha en god relation med sin pappa. Vidare har mamman och pappan delad vårdnad, vilket innebär att de gemensamt har en skyldighet att verka för att barnen ska kunna träffa sin pappa. Om hon håller barnen borta från honom kan det vara umgängessabotage. Fortsättningsvis bör man prata med mamman men därefter kan det vara aktuellt att vända sig till familjerätten eller i sista hand tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1800)
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?
2021-10-08 Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

Alla besvarade frågor (96494)