Barnen ärver även vid omgifte

Jag och min fru har tre vuxna barn. Vi vill att om vi skiljer oss/ eller om någon av oss avlider, skall barnen få hela arvet efter den kvarlevande maken/makan, även om hen gifter om sig. Vi önskar alltså skriva att ingen eventuell ny make/sambo skall ha rätt till hälften utan allt skall tillfalla barnen,

Hur gör vi?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om testamente hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Ni kan testamentera så att era barn ärver er direkt

Eftersom ni har gemensamma barn, är huvudregeln att efterlevande maken kommer ärva allting före barnen, 3 kap 1 § ÄB. Ni har dock möjlighet att skriva testamente för att bestämma att ert respektive arv ska fördelas annorlunda, 9 kap 1 § ÄB. För att barnen ska ärva er kan ni skriva vars ett testamente där detta framgår. Om en av er gifter om sig någon gång, kommer den nya maken inte ärva någonting efter er i så fall utan allt kommer gå till barnen direkt. Jag vill dock poängtera att det innebär att inte heller ni kommer att ärva varandra ifall någon av er dör under ert bestående äktenskap. Allting kommer även i det fallet att gå direkt till barnen.

Man kan alltid ändra innehållet i sitt testamente

Att skriva testamente nu är dock ingen garanti för att det ni vill uppnå kommer bli verklighet. Detta beror på att man alltid kan ändra sitt testamente under sin livstid, 10 kap 5 § ÄB. Om någon av er ändrar er i framtiden, finns det alltså ingenting som hindrar den från att skriva ett nytt testamente som går emot det ni är överens om nu. Detta blir såklart inget problem om ni står fast vid vad ni känner nu, men det kan vara värt att ha i åtanke.

Era barn kommer enligt lag ärva er direkt även om ni gifter om er

Om någon av er gifter om er, kommer barnen i förhållande till den relationen att klassas som särkullbarn (inte gemensamma barn). Det innebär i praktiken att reglerna om att makar ärver varandra sätts ur spel då barn som inte är gemensamma har rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt. Era barn kommer alltså att ärva er även om någon av er gifter om sig utan att det är nödvändigt att skriva något testamente, 3 kap 1 § ÄB.

Rådgivning och slutsats

Ni kan skriva ett testamente som ger barnen rätt att ärva er direkt efter ni avlider. Ett testamente av den karaktären skulle dock inte få så stora verkningar. Detta beror på att även om någon av er gifter om sig, kommer barnen ändå ha rätt att ärva er direkt. Eftersom man under sin livstid alltid kan ändra ett testamente är det inte heller en garanti för att det faktiskt kommer bli så som ni önskar nu.

Jag skulle därför inte anse att det är nödvändigt för er att skriva något testamente nu. Avstår ni kommer barnen ändå ärva er och ni kommer dessutom ärva varandra om någon av er dör under ert äktenskap.

Vill ni veta mer eller väljer att skriva testamente ändå, kan ni vända er till våra duktiga jurister här på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Elin JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”