Barnbarns arvsrätt

2017-08-15 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Min fråga lyder vad jag kommer att ärva när min farmor går bort. Min far avled 2014 men han har en bror som antagligen kommer få halva summan av farmors pengar, men kommer jag som är enda barnbarnet att ärva pappas halva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att din farmor inte har skrivit något testamente, utan att den legala arvsordningen gäller.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Av 2 kap. § st. 1 ÄB framgår att den avlidnes närmaste arvingar är dennes avkomlingar, s.k. bröstarvingar. Arvlåtarens barn ska dela lika på arvet. Om en arvinge är avliden så träder dennes avkomlingar (barnbarn) i den avlidnes ställe vad gäller rätten till arv enligt den s.k. istadarätten (2 kap. § st. 2 ÄB). Istadarätten innebär alltså en rätt att ärva i sin avlidna förälders ställe och den rätten är obegränsad och gäller därför även barnbarns barn och så vidare.

Vad gäller arvet efter din farmor så träder du alltså i din fars ställe. Det innebär att du och din farbror kommer att ärva hälften var efter din farmor.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar.

Vänligen,Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97581)