Barnbarn som bröstarvingar

2015-11-25 i Bröstarvinge
FRÅGA
BAKGRUND:Vår ena son har under sommaren gått bort. Han låg under skilsmässa. Prövotiden hade inte gått ut (sex månader). Skriftligt bodelningsavtal var upprättat av en jurist och underskrivit av sonen och hans tidigare maka. Vår avlidne son har två minderåriga barn (11 resp 9 år). Enligt upprättatad bouppteckning är hanstvå minderåriga barn bröstarvingar, således inte hans tidigare hustru.Vi har ytterligare två barn.FRÅGOR:1) Är våra två barn samt även vår avlidne sons två döttrar bröstarvingar ? 2) Kan vi genom skriftligt testamente göra våra två barn till ensamma bröstarvingar ? Således göra vår avlidne sons två minderåriga barn lottlösa.Undrande Mor o Far
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Först och främst vill jag beklaga er förlust.

Termen bröstarvinge avser avkomlingar, det vill säga alla som härleder sitt släktskap uppåt till arvlåtaren. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 2:1 första stycket. Med andra ord är inte er sons hustru bröstarvinge i relation till honom. Som utgångspunkt så ska kvarlåtenskapen efter er son tillfalla henne, dock i hennes egenskap av hans efterlevande maka (Ärvdabalk 3:1 första stycket). Eftersom talan om äktenskapsskillnad dock hade väckts och er son avled under betänketiden så pågick med andra ord mål om äktenskapsskillnad vid dennes död, varvid huvudregeln om att kvarlåtenskapen ska tillfalla hustrun inte ska tillämpas. Detta framgår av Ärvdabalk 3:10 och Äktenskapsbalk (1987:230) 9:12. Eftersom er son avled under pågåendet av målet om äktenskapsskillnad så ska bestämmelserna om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad dock ändå tillämpas (Äktenskapsbalk 9:11). Skillnaden här blir att er sons kvarlåtenskap, det vill säga dennes halva av nettogiftorättsgodset i makarnas bo efter bodelningen och enskilda egendom, övergår till hans barn genom arvskiftet istället för till hustrun.

Eftersom bröstarvinge avser alla som härleder sitt släktskap uppåt till arvlåtaren så är era barnbarn lika mycket era bröstarvingar som era barn. Eftersom era barnbarns pappa, er son, dock har avlidit så kommer hans barn att dela på den arvslott som hade tillkommit honom i händelse av er död. Det innebär med andra ord att era två övriga barn erhåller var sin tredjedel av er kvarlåtenskap och er sons barn får sonens tredjedel, det vill säga varsin sjättedel (Ärvdabalk 2:1 andra stycket).

Eftersom era barnbarn räknas som era bröstarvingar så har de, liksom era övriga bröstarvingar, alltid rätt till hälften av sin arvslott, så kallad laglott (Ärvdabalk 7:1). Med andra ord så har era barnbarn rätt att påkalla jämkning för att utfå laglotten om ni i ett testamente gör ett förordnande som inkräktar på deras laglottsrätt, exempelvis genom att göra dem arvlösa (Ärvdabalk 7:3 första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (408)
2020-11-30 Hur fördelas arv mellan barn och barnbarn?
2020-11-29 Ärva efter pappa som avlidit utomlands
2020-11-26 Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?
2020-11-21 Kan icke-biologiska barn ärva?

Alla besvarade frågor (86839)