Barnbarn bröstarvingar och laglott

2017-06-08 i Laglott
FRÅGA
Min mor gick bort 2015.Hon har 3 syskon som är i livet.Min mormor 96 år, har nyligen sålt sin bostadsrätt och gett alla pengarna i gåva som delats på hennes 3 levande barn. Mormor bor nu på ålderdomshem och har inga andra tillgångar.Är detta rätt tillvägagångssätt? Eller borde jag och mitt syskon ha del av "mammas del" ?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Såhär tolkar jag familjesituationen.

Mormor

4st barn (varav er moder är en av dem)

2 barnbarn i form av dig och din syster.

Huvudregeln är att ifall er mormor hade dött så hade de fyra bröstarvingarna enligt ärvdabalken 2:1§ (ÄB) delat på kvarlåtenskapen. Eftersom er moder gick bort 2015 så hade ni, enligt samma §, som avkomlingar trätt i er moders ställe och således delat på den fjärdedelen som skulle tillfallit er moder.

Mormor har rätt att testamentera bort hälften till vem hon vill men resterande hälft ska tillfalla hennes bröstarvingar. Nu är det ju istället så att hon har gett en gåva till de bröstarvingar hon har i livet (alltså er moder). Mormor är fri att disponera över sin egendom så länge hon är i livet och kan således t.ex. i gåvobrev förordna om att gåvan inte ska ska ses som förskott på arv och således avräknas mot deras framtida arvslott enligt ÄB 6 kap.

Ni skriver i er fråga att mormor inte har någon annan egendom och således kanske det inte är aktuellt med avräkning som förskott på arv då det inte förstorar ert arv ifall hon inte efterlämnar er något. Det finns en bestämmelse i ÄB 7:4§ som säkerställer situationer då t.ex. någon bortgiver egendom som egentligen är att likställa med ett testamente. Då ska bröstarvingarna åtminstone ha rätt till sin laglott eftersom denna kan inte mormor testamentera bort. Då måste ni väcka talan mot gåvotagarna (er moders syskon) och kräva ut er laglott. Denna kommer då att utgöras av hälften av den fjärdedel av egendomen de erhållit i gåva som er moder hade haft rätt till fördelat på er två.

Det innebär alltså att laglotten hade varit häften av en fjärdedel alltså en åttondel och sedan hade du och ditt syskon fått dela på detta vilket innebär att ni kan kräva ut 1/16 av egendomen er moders syskon fått ut ifall det nu föreligger på det sättet att er mormor givit sina barn denna egendom "på sin dödsbädd", alltså liknande ett testamente.

Jag rekommenderar er att boka tid med en av våra jurister för att på så vis kunna utröna om det föreligger på detta sätt eller ifall det är att se som en gåva (och inte förskott på arv) och således inget ni kan göra något åt. Annars är ni varmt välkomna att kommentera nedan eller mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94273)