FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/08/2018

Barn ska vara folkbokförda där de bor oavsett vem som är vårdnadshavare

Hejsan. Har en fråga. Kan jag ha ensam vårdnad om min son. Fast att han är folkbokförd hos sin pappa. Där han också är ca 5 dagar varannan vecka. Om nästan inte varannan vecka mer eller mindre. Kan jag alltså stå som ensam vårdnadshavare fast han är folkbokförd hos sin pappa där han också är. Men han står inte som vårdnadshavare. Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det som styr var ett barn är folkbokfört är var barnet faktiskt vistas, inte vem som är vårdnadshavare. När ett barn bor på olika platser, ex. varannan vecka hos varje förälder, så är huvudregeln att det är föräldrarna som bestämmer var barnet ska vara folkbokfört men då krävs att föräldrarna har gemensam vårdnad (se 7 a § folkbokföringslagen). Om man inte kan använda huvudregeln och det saknas dom eller avtal om barnets boende kommer skatteverket göra en utredning om barnets egentliga hemvist och folkbokföra barnet där de anser att barnet faktiskt bor. Skatteverket gör en bedömning utifrån alla omständigheter i fallet, men detta görs bara om de ifrågasätter vårdnadshavarens anmälan om folkbokföring.

Hoppas du har fått någon klarhet i din fråga!

Vänligen,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000