Barn och barnbarn har alltid rätt till arv

2019-03-06 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej.Kan man utesluta tronarvinge ur testamentet ur testamentet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar frågan undrar du om det går att utesluta en bröstarvinges arvsrätt genom testamente. Tronarvinge är nämligen inte ett arvsrättsligt begrepp, utan den person som står näst på tur att överta kronan i ett kungahus.

Regler om arv finner du i ärvdabalken (ÄB).

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott

När en person avlider kommer dennes kvarvarande tillgångar utgöra något som kallas kvarlåtenskap. Som utgångspunkt – om ingenting annat skrivits – kommer kvarlåtenskapen sedan fördelas som arv enligt lagens bestämmelser. Arvet ska i första hand gå till den avlidnes barn eller barnbarn – dessa är bröstarvingarna (ÄB 2 kap. 1 §). Skulle inga bröstarvingar finnas kommer arvet istället gå till föräldrar och syskon, och i sista hand till far- och morföräldrar och föräldrarnas syskon.

Innan en person avlider kan denne dock välja att upprätta ett testamente. Genom testamentet kan personen välja fritt hur kvarlåtenskapen ska fördelas (ÄB 9 kap. 1 §). Det finns dock ett undantag från denna frihet. Bröstarvingar har alltid rätt till något som kallas laglotten, vilket utgörs av hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (ÄB 7 kap. 1). Detta innebär att en person som har barn eller barnbarn aldrig kan testamentera fritt över mer än 1/2 av sin egendom: bröstarvingarna har alltid rätt dela på resterande hälft.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (326)
2019-06-30 Vem ansvarar för förälderns dödsbo?
2019-06-30 Kan man göra sin son arvlös?
2019-06-14 Har mina barns pappa rätt att ärva från mig?
2019-06-14 Hur kan man göra för att omfördela arvet?

Alla besvarade frågor (71226)