Barn har alltid rätt att träffa sina föräldrar

2017-10-06 i Barnrätt
FRÅGA
Min man och jag har delad vårdnad om vår dotter 11 år. Flickan bor hos sin far då jag flyttat PGA skilsmässa. Flickan står skriven på sin fars adress.Fadern förbjuder min dotter att SMSa, ringa eller träffa mig.Vilka rättigheter har jag?Kan jag hämta henne trots hennes far motsättningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldraskap och vårdnad regleras i Föräldrabalken (FB). Barn har alltid rätt att få träffa sina föräldrar, det finns stadgat i FB 6 kap 15 § att ett barn har rätt att få umgås och träffa den föräldern som han eller hon inte bor med. Fadern till barnet är skyldig enligt lag och i detta fallet samma paragraf, till att bidra till att ert barn får träffa dig.

Förutom detta vill jag även påpeka att du som vårdnadshavare har en rättighet och skyldighet att besluta kring ditt barns personliga angelägenheter, enligt FB 6 kap 11 §. Eftersom ni har delad vårdnad så delar ni på ansvaret över ert barn. Om barnet är under femton år så blir även brottet egenmäktighet med barn aktuellt, det finner du i Brottsbalken 7 kap 4 §.

För ditt och ditt barns skull, råder jag dig att du tar kontakt med pappan och försöker komma till en lösning tillsammans. Att bara plocka upp ditt barn hemma hos pappan kan leda till bråk och annat. Och att gå igenom en process och att anklaga ditt barns far för brott kommer leda till konsekvenser mellan dig och ditt barn. Jag vill även påpeka att en process är mycket krävande- både ekonomiskt och mentalt.

Skulle det inte funka att tala med honom och han fortsätter förhindra ditt barn att kontakta dig- så råder jag dig att kontakta socialkontoret i din kommun, vilket du lätt borde hitta kontaktuppgifter till på din kommuns hemsida. De kan hjälpa dig vidare. Du har även möjlighet att söka om ensam vårdnad, detta gör du hos Tingsrätten. I RH 180:81 , ett rättsfall ifrån Hovrätten, ansåg rätten att båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare, men eftersom modern inte bidragit till att ge fadern möjlighet till det umgänge med barnen han borde få så gavs vårdnaden till fadern. Skulle du vilja söka om att få ensam vårdnad, rekommenderar jag dig att du skaffar ett ombud.

Jag hoppas att allt löser sig.

Vänligen,

Agnes Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1822)
2021-11-29 Har jag rätt att hålla kvar barnen från deras våldsamma pappa?
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (97404)