Balkoningslasning - föreningens samtycke

Hej!Jag har en bostad och 2012 frågat styrelsen om jag får bygglov för inglasning av indragen balkong vid markplan mot gården.Föreningens ordförande har sagt att jag fick det, dock inget skriftligt och de inte frågat efter ritningar.När jag fick bygglov från kommunen utfördes inglasningen.En styrelsemedlem dock tyckte att det blev för bra och sagt att styrelsen godkände inte denna lösningen och kräver återställande.Efter att de överklagat Sbk:s bygglov avslår Länsstyrelsen överklagan. Nu vill de driva frågan i tingsrätten med motiveringen att brf äger balkongen (står i stadgar) ochatt de får bestämma hur den ska nyttjas. Har de rätt juridiskt att göra det? Kan de vinna målet? De påstod med alla möjliga fel (utformningen, tillgängligheten, risk för brand) men inget stämmer då gjorde jag egen besiktning. Min besiktningsman konstaterar att deras besiktning är inte giltig (bara antagande och inget fast konstaterat, underskrivet som byggingenjör).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen.

7 kap. 7 § bostadsrättslagen anger vilka ändringar av en lägenhet som kräver styrelsens tillstånd och anger även under vilka förutsättningar som styrelsen ska lämna tillstånd till sådana ändringar. Denna bestämmelse gäller endast ändringar i lägenheten. Bestämmelsen ger inte bostadsrättshavaren rätt att företa ändringar i andra delar av huset. Det är bostadsrättsföreningen som då har rätt att bestämma vilka åtgärder som en bostadsrättshavare får vidta. Vad som ska räknas till lägenheten och vad som hör till huset i övrigt framgår inte av bostadsrättslagen. I propositionen till bestämmelsen uttalades att det synes vara i det närmaste omöjligt att i författning mera i detalj ange vilka delar av en fastighet som föreningen är ansvarig för och vilka den enskilde bostadsrättshavaren ansvarar för. I sammanhanget nämndes att saken kan regleras i föreningens stadgar (Prop. 2002/03:12, s. 51.)

Du beskriver att balkongen enligt stadgarna ägs av föreningen. Det ligger därför nära till hands att anta att balkongen inte hör till lägenheten enligt 7 kap. 7 § BRL. Det är alltså då upp till föreningen att bestämma vilka åtgärder som får vidtas. För att du ska få ha byggt balkonginglasningen krävs alltså att du har föreningens samtycke/godkännande.

Du beskriver dessutom att du faktiskt har haft ett sådant samtycke. Du har därför fått bygga balkonginglasningen. Problemet du nu har är att det samtycke aldrig gavs skriftligen, varför det är svårt för dig att bevisa att samtycket har funnits.

För att summera. Eftersom balkongen tillhör föreningen har föreningen möjlighet att stämma dig i tingsrätten och framställa en s.k. fullgörelsetalan där föreningen yrkar att du förpliktas att ta bort balkonginglasningen. Vad du behöver göra är att visa att du har haft föreningens samtycke till att bygga balkonginglasningen. Det bästa hade varit om du har mailkonversationer/SMS med föreningen. Även om detta inte finns, har du andra möjligheter att bevisa att samtycket finns, t.ex. genom vittnesmål. Om föreningen stämmer dig inför tingsrätten kan du kräva att personer kommer och vittnar under ed om vad som har hänt. Det kan på detta sätt visa sig att du har haft samtycke. Jag rekommenderar dig därför att fundera på huruvida du skulle ha möjlighet att bevisa att samtycket förelåg, antingen med hjälp av muntlig eller skriftlig bevisning.

Tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga. Vid kortare följdfrågor eller om du är intresserad av att anlita en av Lawlines jurister för att hjälpa dig vidare i ärendet är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”