Avyttring av ärvd bil

2018-02-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min pappa vill avyttra en veteranbil. Han vill ge mig och min syster bilen i gåva så att vi kan sälja den och dela på försäljningsbeloppet. Hur beskattas beloppet för mig och min syster? Vad jag förstår finns inte gåvoskatt eller arvsskatt längre.Hur påverkar det vår ekonomi? Jag har lån på huset och brukar få tillbaka på skatten. Min syster har en mindre bit mark som arrenderas ut och brukar få lite kvarskatt. Vi vill gärna ha tillgång till en del av beloppet att kunna användas vid behov (fibergrävning och avloppsfilteranläggningar på gång i kommunen).Försäljningsvärdet ligger på 5 - 600 000:- för bilen, anskaffningsvärdet är mycket lågt (då han reparerat upp bilen själv), men man kan väl räkna värde på 25% av försäljningssumman?Hur gör vi på bästa sätt för att det mesta inte ska försvinna i skatt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger finns ingen gåvoskatt längre. Er pappa kommer inte beskattas när han ger bilen i gåva till dig och din syster. Däremot inträder du och systern i er pappas skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelag (1999:1229). Detta kallas kontinuitetsprincipen och innebär att gåvomottagaren (det vill säga du och din syster) får använda gåvogivarens (er pappas) anskaffningsvärde och andra omkostnader som funnits.

Alltså slipper din pappa betala skatt, men du och din syster ska istället betala den skatten när ni en dag säljer bilen. Syftet med kontinuitetsprincipen är att individer inte ska kunna ge bort dyrbara ting och att gåvomottagaren sedan sälja den med stor vinst som aldrig beskattas.

Nästa fråga blir hur vinsten ska beräknas och det är här ni kan påverka hur mycket skatt ni måste betala. När ni ska beräkna vinsten ska ni ta försäljningspriset minus anskaffningsutgifter och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det sättet du och din syster kan påverka hur mycket skatt ni ska betala är alltså genom att försöka få en så stor anskaffningsutgift och omkostnadsbelopp som möjligt.

Du och din syster får som omkostnadsbelopp räkna 25 % av ersättningen minskad med försäljningsprovision och andra utgifter för försäljningen. Detta står i 52 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229) och jag antar att det är denna paragraf du hänvisar till i din fråga.

En sak jag nämner i förbifarten, men inte tror blir tillämpligt, är också att kapitalvinster understigande 50 000 kr på personliga tillhörigheter inte tas upp till beskattning. De är alltså skattefria. Här verkar det dock som er vinst kommer överstiga 50 000 kr.

Nästa fråga blir hur kapitalvinsten lär påverka er ekonomi i övrigt.

Jag tolkar det som att du får ränteavdrag på dina lån exempelvis. Detta betyder att du, beräknat på hela året, gjort kapitalförluster eftersom du betalat ränta men inte haft några/tillräckliga kapitalvinster för att gå plus, jfr 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § kap Inkomstskattelag (1999:1229). Kapitalförluster uppstår då du exempelvis betalar lån eller säljer aktier med förlust. När du sedan får in en kapitalvinst från bilförsäljningen kommer detta påverka din möjlighet att få göra ränteavdrag, eftersom du då troligtvis inte gör en kapitalförlust vid årets slut utan en kapitalvinst. Som sagt tidigare ska kapitalvinsten skattas och skattesatsen är 30% enligt 65 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229)

Detsamma gäller för din syster efter att det beräknats om det blivit en kapitalvinst eller kapitalförlust för året.

Sammanfattningsvis tycker jag du och din syster ska använda er av 25 % som omkostnadsbelopp. Förslagsvis ska den av er som har minst nytta av avdragen/inga avdrag sälja bilen. Då får ni så liten effekt som möjligt på möjligheten till avdrag på skatten för diverse lån och andra kapitalförluster.

Med vänliga hälsningar,

Emmy Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll