Avträda som styrelsesuppleant innan mandatperioden gått ut

2015-05-30 i Bolag
FRÅGA
Hej,Min bror gick nyligen bort. Han drev ett aktiebolag där jag finns med som styrelsesuppleant. Min önskan är att om möjligt "skriva bort" mig i denna roll genom en fullmakt. Är detta möjligt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En styrelseledamot (och suppleant) kan på egen begäran lämna sitt uppdrag innan mandatperioden gått ut. Denna anmälan ska du göra till bolagets styrelse om du blivit tillsatt genom bolagsstämma, enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen (ABL). Om annan har tillsatt dig som suppleant ska du även anmäla din avgång till den personen. Din avgång börjar inte gälla förrän ändringen har kommit in till Bolagsverket. På Bolagsverkets hemsida finns information och blanketter för detta, se här: http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/styrelse-1.3691 .

För att frånträda din roll som styrelsesuppleant måste du således anmäla detta till styrelsen och bolagsverket.

När du väl är avförd kan du inte för framtida handlingar bli ansvarig för bolagets handlingar men det som redan har hänt under den tid som du varit med i styrelsen kan du inte komma ifrån. Som suppleant har man i princip samma ansvar som en ordinarie styrelseledamot, för de beslut man själv är med om att fatta, se 8 kap. 3 § ABL. Blir en suppleant aldrig inkallad att delta i beslut kan man heller inte ta något ansvar. Tar man däremot del i beslut blir man ansvarig och har samma ansvar som en ordinarie ledamot att sätta sig in i företagets ekonomiska situation och förstå de konsekvenser som styrelsebesluten kan medföra, se 8 kap 4 § ABL. Man har också ett skadeståndsansvar för de skador man uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar bolaget, tredje man eller aktieägare, se 29 kap. 1 § ABL.

ABL hittar du här.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (655)
2020-08-06 Bolagsstämma beslutsförhet
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

Alla besvarade frågor (82649)