Avtalunderskrift av omyndig

2017-10-25 i Omyndiga
FRÅGA
Min dotters klass har ingått avtal via en juridisk person, kårordföranden, som vid påskrift var under 18 år. Gäller ett sådant avtal?Så fort påskriften är gjord kostar det 10000kr att avboka.!!
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att personer under 18 år inte får ingå avtal vilket framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Undantag till detta är om man tjänat egna pengar genom jobb och personen är över 16 år enligt 9 kap. 3 §. Om denna person inte har varit över 18 år när detta avtal ingåtts och denne inte haft samtycke från sin förmyndare (i vanliga fall föräldrar) så ska avtalet gå åter, detta gäller även om företaget trott att personen var över 18 år. Alltså ska i detta fall era pengar betalas tillbaka enligt 9 kap. 7 § FB. Detta gäller dock inte om personen på något sätt vilselett företaget, då kan man bli ersättningsskyldig för de kostnader som företaget har haft enligt 9 kap. 7 § andra stycket FB.

Har samtycke lämnats från förmyndaren så gäller dock avtalet. Samtycket kan även vara tyst, dvs att pengar har lämnats från förmyndaren och personen under 18 år köper något som är vanligt att köpa i den åldern.

Kort summerat så kan ni hålla kvar vid avtalet så länge personen som skrev under avtalet har sin förmyndares samtycke till detta. Vill ni komma från avtalet går detta också utan att ni behöver betala om ni påpekar att personen inte hade något samtycke att skriva under detta.

Hoppas du blev nöjd med svaret!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?