Avtalsvillkor och dess giltighet

2020-05-04 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag köpte en hund i början på mars (en 4årig hanhund) i kontraktet står det: "säljaren förbehåller sig rätten att ta tillbaka hunden vid eventuell vidare omplacering/försäljning* Samt informeras vid vid eventuell valptagning."Under denna text står det i liten, liten text: "utan ersättning*" jag missade detta helt då jag inte såg den biten då det var skrivet i väldigt litet format.Detta syftar då på så som jag förstått det att han kan kräva tillbaka hunden om jag eventuellt skulle omplacera eller sälja hunden vidare utan att ge tillbaka pengarna. Jag undrar då om han kan göra så eller inte? Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att ni som ingått avtalet är privatpersoner vilket gör att köplagen gäller för er. Däremot finns det ingenting stadgat där som gäller i denna situation.

Avtalslagen och principer
På grund av det sagda måste vi vända oss till avtalslagen samt generella principer inom avtalsrätten. Utgångspunkten på detta område är att avtal skall hållas vilket brukar refereras till som pacta sunt servanda på latin. Denna princip är fundamental och värderas väldigt högt på detta område.

Trots det ovan sagda så finns det i avtalslagen olika ogiltighetsgrunder som kan medföra att avtal blir ogiltiga i vissa situationer. Det kan handla om tvång, våld, eller ocker för att ta några exempel.

Vidare finns även en generalklausul i 36 § AvtL, som säger att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till

- avtalets innehåll
- omständigheterna vid avtalets tillkomst,
- senare inträffade förhållanden eller
- omständigheterna i övrig

Detta innebär att vissa avtalsvillkor kan bli ogiltiga, antingen till viss del, eller helt och hållet. Oskälighetströskeln i paragrafen är allmänt sett hög. Med det sagt ska paragrafen tillämpas väldigt återhållsamt på grund av respekten för avtalsfriheten.

Vad gäller för dig?
I ert avtal stod att säljaren förbehåller sig rätten att ta tillbaka hunden vid omplacering utan ersättning. Ogiltighetsgrunderna som stadgas i avtalslagen är tyvärr inte tillämpliga i ditt fall. Jag anser heller inte att avtalsvillkoret är tillräckligt oskäligt för att de ska jämkas eller lämnas utan avseende (36 § AvtL). Detta med motiveringen att omfattningen av avtalet är liten, men främst på grund av den försiktiga hållningen till paragrafens tillämpning. Sist hänvisar jag till principen om att avtal ska hållas, vilken är så fundamental att den troligtvis inte trumfas i ditt fall.

Vad kan du göra?
Jag hade rekommenderat dig att ta kontakt med säljaren och försöka få hen att avtala om något annat. Även om avtalsvillkoret inte kan anses oskäligt enligt lag, kan du motivera varför du tycker att det är oskäligt eller orimligt såhär i efterhand. Ni kanske kan komma överens om någon typ av ersättning för din del. Glöm inte att göra det nya avtalet skriftligt!

Hoppas det var svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1427)
2021-02-22 Kan min makes barn sälja vår bostad genom hans framtidsfullmakt?
2021-02-22 Deposition och avbokning i avtal
2021-02-21 Lån om man sitter i fängelse?
2021-02-21 Kan man ingå avtal där betalning ska ske vid försäljning?

Alla besvarade frågor (89541)