FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/06/2018

Avtalsvillkor

Hej,

Jag har ansökt om att hyra en parkeringsplats i ett parkeringshus.

I ansökan skall man ange regnr på den bil som skall parkeras på platsen.

Eftersom jag har två bilar ställde jag frågan till parkeringsbolaget och fick till svar att de endast hanterar ett regnr per avtal. Jag förklarade för dom att jag endast är i behov av en parkeringsplats, men att det kan vara två olika bilar som parkerar på den. De svarade då att jag i så fall behöver betala för två platser.

Är detta verkligen rätt? Kan jag kräva att de låter mig parkera vilken bil jag vill önskar så länge de uppfyller övriga krav (skattad, besiktad, påställd osv.)

Inget framgår om att endast en bil gäller i de villkor som skickades med ansökan.

I mina ögon så hyr jag en plats, sen vad jag väljer att ställa på den platsen bör inte vara relevant så länge övriga krav är uppfyllda.

Vänligen,

Lawline svarar

Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som reglerar hur ert avtal ska se ut eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige. Vill de som hyr ut parkeringsplatserna att bara en viss bil med ett visst regnummer ska endast få stå där så är villkoret gilltigt om du skrivit under avtalet. Dock finns det konsumentskydd och ramregler som en kan ta hjälp av när vissa tvister uppstår. Som jag förstår din fråga så fanns inte villkoret i den ansökan du gjort eller i de villkor du fått ta del av. Om läget är så som jag förstår det så finns det en viss möjlighet att få det villkoret om att en viss bil med ett visst regnummer ska få parkera endast. Detta med hänsyn till att villkoret inte kan anses vara en del av det avtal du skrivit på eftersom du ej haft vetskap om detta. Det är omöjligt för mig att avgöra om villkoret är en del av avtalet eftersom jag ej läst igenom avtalet. Om du känner att du skulle vilja ha mer hjälp och reda ut detta mer noggrant så kan du boka tid med en jurist genom att trycka här.

Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,

med vänliga hälsningar!

Julia ZarourRådgivare