FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/10/2017

Avtalstolkning "samma fel"

Köpte en helt ny bil som privatperson från en bilfirma dec 2016. Den automatiska växellådan har strulat sedan start och påvisat diverse olika symptom. Bilfirman har fått möjlighet att avhjälpa felet två gånger. Vid första tillfället bytte dem hela växellådan, vid andra tillfället bytte dem kopplingen i växellådan. Vissa symptom har försvunnit, men en av symptomen återstår (huggningar och oljud vid nedväxlingar). Jag gjorde en tredje reklamation, och vid en gemensam provkörning konstaterade även bilfirman att bilen betedde sig onormalt vid nedväxlingar. Vi provkörde även en referensbil som inte uppvisade liknande symptom. Rapporter på allt ovan finns.

Nu vill jag häva köpet då jag anser att dem har fått två avhjälpsförsök på ett fel som enligt mig är ett återstående fel, och att dem nu vid en tredje reklamation har förbrukat sina avhjälpsförsök (enligt avtal). Bilfirman kontaktade mig idag och sa att dem ville ta in bilen på nytt och göra en till felsökning, för att bekräfta att det faktiskt avser samma fel (förmodligen för att få ett till avhjälpsförsök).

Hur kan man definiera benämningen "samma fel"? Enligt mig bör det betraktas som samma fel så länge det avser ett fel i växellådan, dvs. hela komponenten. Dem hävdar dock att återstående felet kan vara ett "nytt" fel, även om det fortfarande avser växellådan. Vart ska man rimligtvis dra gränsen innan hela skrivelsen i kontraktet faller, och har ni någon uppfattning om hur ARN kan ställa sig till detta vid en anmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar dina uppgifter som att ni båda är överens om att bilen är felaktig och att detta är säljarens ansvar samt att ni har ett avtal som ger säljaren två försök att avhjälpa ett eventuellt fel, varefter köparen får rätt att häva köpet. Frågan består alltså i huruvida det nu uppkomna felet är samma som de tidigare avhjälpta.

Denna delen av juridiken kallas avtalstolkning. En sak man kollar på vid avtalstolkning är hur ordalydelsen uppfattas rent objektivt. Utan ert avtal är det svårt för mig att avgöra hur man ska tolka det men om det t.ex. står "säljaren har rätt till två försök att avhjälpa ett och samma fel. Om dessa försök misslyckas har köparen rätt att häva köpet" så kan den objektiva tolkningen fastställa att felet måste ha sin grund i samma fel båda gångerna, vilket antagligen inte ger oss speciellt mycket klarhet i ditt fall.

Något som däremot kan ha betydelse är er gemensamma partsavsikt, alltså vad avtalsklausulen syftar till. Du kan t.ex. argumentera för att själva syftet med avtalsklausulen är att undvika sådana omständliga reparationsprocesser för köparen som den du just nu upplever.

Även handelsbruk och partsbruk har stor betydelse för tolkningen. Hur brukar bilfirman i fråga tolka avtalet? Hur hade andra bilfirmor tolkat avtalet? Om du kan få en annan bilfirma att göra ett utlåtande om hur de hade tolkat avtalet kan detta vara till din fördel.

Jag kan inte svara för hur ARN kommer ta ställning till en eventuell tvist mellan er men dessa är faktorerna som kan ha betydelse för den avtalstolkning de kommer göra. Det ligger på dig att visa att klausulen är tillämplig men eventuell bevisning behöver bara göra det övervägande sannolikt att det rör sig om samma fel. Enligt dina uppgifter bör du ha goda möjligheter att visa detta.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”