FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/11/2019

Avtalstolkning och syfte med avtal

Hej.

En vän till mig (Maria) lämnade sin kattunge till annan person (Elenor) för "vård och hjälp". Primära problemet var att katten var mager och saknade aptit. Vid överlämnande upprättades ett handskrivet dokument vilket ordagrant lyder enligt efterföljande: "(Datum antecknat i marginal) Härmed lämnar jag Mia XXX 1 st. kattunge född april, namn Maja till Elenor XXX för vård och hjälp, tassar vita, svart vitt bröst."

Undertecknad av

Maria XXX

Elenor XXX

I skrivande stund har katten (Maja) återfått aptiten, förmodligen via Elenors goda omvårdnad. Dock har ett problem uppstått i och med att Elenor vägrar att lämna tillbaka katten till Maria. Som lekman i juridik men med mångårig erfarenhet inom immaterialrätt är det min bestämda uppfattning att föreliggande dokument INTE utgör en gåva eller permanent överlåtelse av katt (Maja) till vårdare (Elenor).

Vore dock av stor hjälp att få ett utlåtande från en jurist.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så har ett avtal upprättats om omvårdnad av en katt, och nu vägrar den som tagit hand om katten att lämna tillbaka denna. Jag kommer endast i mitt svar att utgå från den informationen jag har fått. I denna situation har vi ett avtal som kan lösa hela situationen. Vi har alltså ingen lag vi kan vända oss till. Det som krävs är för att lösa problemet är att tolka avtalet. Vad säger avtalet oss och vad var meningen med avtalet?

Utifrån den information du berättar för mig nu, bör man tolka avtalet som ett avtal om överlåtande av nyttjanderätt. Enligt avtalet ska Ellinor endast ha katten för att vårda denna, hon ska få ha katten hos sig men det är ingen överlåtelse. Det är inget köp eller gåva därför att detta innebär utbyte av pengar gentemot tjänst eller vara, eller att man uttrycker i avtalet/gåvobrevet att det rör sig om en köp/gåva. Inget av detta har skett. Äganderätten har inte överlåtits. Maria äger alltså fortfarande katten men har låtit Ellinor få ha katten ett litet tag.

Detta innebär alltså att man kan se avtalet som ett låneavtal av katten tills denna blir frisk. Man kan också anse att hela syftet med avtalet var att lämna ifrån sig katten för att denna skulle bli frisk och sedan hämta tillbaka katten.

Detta innebär för din vän Maria att Ellinor inte äger katten och inte har någon rätt att behålla katten med hjälp av avtalet. Detta bör dock eventuellt konsulteras med en jurist med vana att hantera avtalssituationer.

Oscar RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”