FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/10/2017

Avtalstolkning - gemensam partsvilja

Vi har ett avtal gällande städning, avtalet är ingånget 2014 med texten vad gäller giltighetstiden, "avtalet gäller från tiden 2014-00-00 till och med 2015-00-00 med en ömsesidig uppsägningstid av 5 månader före avtalstidens utgång. Om uppsägning ej sker, gäller avtalet därefter tills vidare med en ömsesidig löpande uppsägningstid av 5 månader."

Jag vill ju avsluta detta ingångna avtal tidigare än 5 månader.

Vad gäller i detta fallet med det något luddiga/otydliga datumet?

Har leverantören rätt att hävda dessa 5 månader trots otydligheten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara frågan om leverantören har rätt att hävda uppsägningstid måste avtalet tolkas. Det första steget i avtalstolkning är att försöka utröna vilken den gemensamma partsavsikten med avtalet är. Gemensamma partsavsikten har högre dignitet än det skriftliga avtalet i de fall avtalet och partsavsikten skiljer sig åt. Det uttrycka avtalsinnehållen har dock en stark bevisverkan då det är mycket svårt att fastställda den gemensamma partsavsikten om det skiljer sig från det som finns skriver. (Lehrberg, Bert, Avtalstolkning s 33 ff).

Det aktuella avtalet har övergått till löpa tills vidare eftersom någon uppsägning inte ägde rum innan 2015.

Skulle ni haft annan avsikt när avtalet ingicks avseende uppsägningstiden på fem månader skulle man kunna argumentera för den ståndpunkten. Som framgår ovan är partsavsikten svårt att bevisa när partsavsikten avviker från det som finns skrivet. Vidare tar det både tid och pengar.

Min bedömning är därmed att leverantören kommer kunna hävda fem månaders uppsägningstid.

Hoppas att ni fick svar på din fråga. Återkom gärna om ni har fler frågor.

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”