Avtalstolkning - gemensam partsvilja

2017-10-17 i Avtal
FRÅGA
Vi har ett avtal gällande städning, avtalet är ingånget 2014 med texten vad gäller giltighetstiden, "avtalet gäller från tiden 2014-00-00 till och med 2015-00-00 med en ömsesidig uppsägningstid av 5 månader före avtalstidens utgång. Om uppsägning ej sker, gäller avtalet därefter tills vidare med en ömsesidig löpande uppsägningstid av 5 månader."Jag vill ju avsluta detta ingångna avtal tidigare än 5 månader.Vad gäller i detta fallet med det något luddiga/otydliga datumet?Har leverantören rätt att hävda dessa 5 månader trots otydligheten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara frågan om leverantören har rätt att hävda uppsägningstid måste avtalet tolkas. Det första steget i avtalstolkning är att försöka utröna vilken den gemensamma partsavsikten med avtalet är. Gemensamma partsavsikten har högre dignitet än det skriftliga avtalet i de fall avtalet och partsavsikten skiljer sig åt. Det uttrycka avtalsinnehållen har dock en stark bevisverkan då det är mycket svårt att fastställda den gemensamma partsavsikten om det skiljer sig från det som finns skriver. (Lehrberg, Bert, Avtalstolkning s 33 ff).

Det aktuella avtalet har övergått till löpa tills vidare eftersom någon uppsägning inte ägde rum innan 2015.

Skulle ni haft annan avsikt när avtalet ingicks avseende uppsägningstiden på fem månader skulle man kunna argumentera för den ståndpunkten. Som framgår ovan är partsavsikten svårt att bevisa när partsavsikten avviker från det som finns skrivet. Vidare tar det både tid och pengar.

Min bedömning är därmed att leverantören kommer kunna hävda fem månaders uppsägningstid.

Hoppas att ni fick svar på din fråga. Återkom gärna om ni har fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1533)
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?
2021-09-06 Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?
2021-09-05 Konsument som vill utnyttja sin ångerrätt eller häva ett köp

Alla besvarade frågor (95697)