FrågaAVTALSRÄTTAvtal17/04/2018

Avtalstolkning

hej, har ett avtal, på avtalet står det exakt såhär.

anställningsform : tidbegränsad anställning

omfattning : timanställd vid behov

arbetstid : 10-40h

ifall den här personen har jobbat endast 32 timmar, vad är det som gäller då ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om det inte finns någon definition inskrivet i avtalet av vad ''10-40h'' innebär, finns det flera olika metoder att tolka avtal på. En metod är ordalydelsetolkning. Enligt ordalydelsetolkning man går helt enkelt efter ordalydelsen i överenskommelsen. Vad är det som faktiskt står i avtalet?

Utifrån en ordalydelsetolkning skulle jag kunna tänka mig att ''10-40h'' innebär att arbetstiden ska uppgå till minst 10 timmar och som mest till 40 timmar. Detta då ett bindesträck ofta innebär ''från X till Y'' eller ''mellan X och Y''. Alltså är allt arbete som skett mellan 10 till 40 timmar enligt avtalet. Min tolkning är således att om personen som avtalet gäller har arbetat i 32 timmar, så har han eller hon hållt sig till avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning