Avtalstolkning

2016-09-18 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag hyr en lokal som sjukgymnast och planerar att säga upp denna till sommaren. I hyresavtalet står det enligt följande"AvtalsperiodFrom: 2014-04-14Tom: 2015-03-31. Avtalet löper därefter årsvis med ömsesidig uppsägningstid på 9 månader. Uppsägning och förlängning: Uppsägning skall ske skriftligt senast 9 månader före avtalstidens utgång. Om så inte sker förlängs avtalet med ett år i taget."Jag önskar att säga upp mitt avtal 2016-06-30 och planerar således att säga upp det nu i september månad. Det jag oroar mig för nu är formuleringen "uppsägning skall ske senast 9 månader före avtalstidens utgång annars förlängs det ett år i taget." Innebär det här att mitt kontrakt inte kan sägas upp nu? Eller gäller 9 månaders uppsägningstid?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör avtalstolkning. Utgångspunkten vid avtalstolkning är att man utgår ifrån vad parterna menade med avtalet för att på så vis hitta den gemensamma partsviljan. Det problematiska i ditt avtal, i min bedömning, är formuleringen "avtalstiden". Att uppsägning ska ske 9 månader före "avtalstidens" utgång skulle å ena sidan kunna innebära att 9 månaders uppsägningstid föreligger. Av den övriga informationen i avtalet framstår det dock troligare att "avtalstiden" istället avser den ettåriga, löpande avtalsperioden, vilket innebär att avtalet senast måste ha sagts upp 2016-06-30 för att upphöra att gälla 2017-06-30 (dvs. senast 9 månader före 2017-03-31).

Avtalstolkning är en ytterst skönsmässig bedömning vilket gör det svårt att utröna hur en domstol skulle tolka en viss formulering. Min bedömning är att det troligen skulle göras en sorts branschinriktad tolkning av hyresavtal mellan näringsidkare. Jag rekommenderar därför att du i första hand kontaktar din hyresvärd för att klargöra eventuella missförstånd i syfte att komma fram till en gemensam lösning.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1409)
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal

Alla besvarade frågor (88231)