Avtalstolkning

2020-08-24 i Avtal
FRÅGA
Ur Orderbekräftelse: "Pooltak Montage inkl resa o frakt på plan träaltan"."El, vatten och el arbeten ingår ej"Vem ska betala träaltanen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du har fått en orderbekräftelse från motparten, utgår jag från att ett bindande avtal har ingåtts mellan dig och den andra parten (företaget), 1 § första stycket avtalslagen.

Jag kommer att nedan redogöra för dig hur jag tolkar avtalsvillkoret som du har ingått med motparten (företaget)

'Pooltak Montage inkl resa o frakt på plan träaltan' - Det framgår inte av stycket vem det är som ska betala träaltanen. I det stycket tolkar jag att det finns två möjliga svar som gäller. Det första alternativet är att monteringen av pooltaket samt frakten för träaltanen ska bekostas av företaget. Det andra alternativet är att monteringen av pooltaket samt frakten för träaltanen ska bekostas av dig.

Dock, om jag läser ihop båda avtalsvillkoren ('Pooltak Montage inkl resa o frakt på plan träaltan' - 'El, vatten och el arbeten ingår ej') då blir avtalstolkningen lite annorlunda. För att jag antar att de två meningarna utgör ett sammanhängande system, det vill säga att dem hänger ihop och då kan jag bedöma genom systematiken i orderbekräftelsen.

Första meningen som du angav ('Pooltak Montage inkl resa o frakt på plan träaltan') får vi inte information om vem som ska bekosta monteringen av pooltaket och för träaltanen, men i andra meningen ('El, vatten och el arbeten ingår ej') tolkar jag det som att du ska stå för elkostnader och vattenkostnader. Då tolkar jag det hela som att -monteringen av pooltaket och träaltanen bekostas av motparten (företaget), men elkostnader och vattenkostnader ska bekostas av dig.

Jag rekommenderar ändå att du kontaktar företaget och får utförlig information från dem. Jag antar att det framgår mer i orderbekräftelsen. Det blir även väldigt svårt för mig att tolka ett avtal endast på två meningar, då omständigheter före och efter avtalets ingående har även avgörande betydelse för avtalstolkning. Jag måste även undersöka vad för gemensam avsikt ni hade innan avtalets ingående. Men för att jag ska göra en bedömning exakt, behöver jag ytterligare information för att svara på din fråga.

Ha det fint!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1454)
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?
2021-03-31 Boka tid med jurist

Alla besvarade frågor (91062)