Avtalstolkning

2015-02-07 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag köpte körlektioner via en trafikskola och hann inte utnyttja alla lektioner innan den utskrivna tiden på kvittot hann gå ut .Nu nekas jag ytterligare körlektioner trots att jag bara använt hälften. På kvittot så saknas det underskrift av mig ( http://i.imgur.com/VKaICvE.png ). Jag undrar nu om det finns något jag kan göra för att få tillbaka pengarna eller nyttja de körlektioner som jag betalt för
SVAR

Hej!

Gällande ditt fall så rör det sig enligt min mening primärt avtalstolkning, vad ska anses ha ingått i ert avtal mellan varandra, är föreskrivna villkor bindande när du inte skrivit under etc.? Du har inte i din fråga uppgivit varför du inte skrivit under avtalet, någon form av tillkännagivande av vilja krävs för att avtalsbundenhet ska uppstå. Detta behöver inte uttryckas genom skrift. Det framgår att du har betalt åtminstone en del av körlektionerna, detta torde kunna ses som en form av konkludent handlande, således att du genom ditt förhållningssätt till trafikskolan genom att betala deras föreslagna avgift godtagit avtalets villkor.

Det är svårt att bedöma vidare ditt fall utan alla relevanta omständigheter, varför fullföljde du inte utbildningen? Var det för att körskolan var bristfällig? Drabbades du av sjukdom etc. Det skulle eventuellt kunna föreligga skäl för jämkning av avtalet eller att fel i tjänst/vara kan hävdas.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll