FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/02/2015

Avtalstolkning

Hej,

Jag köpte körlektioner via en trafikskola och hann inte utnyttja alla lektioner innan den utskrivna tiden på kvittot hann gå ut .Nu nekas jag ytterligare körlektioner trots att jag bara använt hälften. På kvittot så saknas det underskrift av mig ( http://i.imgur.com/VKaICvE.png ). Jag undrar nu om det finns något jag kan göra för att få tillbaka pengarna eller nyttja de körlektioner som jag betalt för

Lawline svarar

Hej!

Gällande ditt fall så rör det sig enligt min mening primärt avtalstolkning, vad ska anses ha ingått i ert avtal mellan varandra, är föreskrivna villkor bindande när du inte skrivit under etc.? Du har inte i din fråga uppgivit varför du inte skrivit under avtalet, någon form av tillkännagivande av vilja krävs för att avtalsbundenhet ska uppstå. Detta behöver inte uttryckas genom skrift. Det framgår att du har betalt åtminstone en del av körlektionerna, detta torde kunna ses som en form av konkludent handlande, således att du genom ditt förhållningssätt till trafikskolan genom att betala deras föreslagna avgift godtagit avtalets villkor.

Det är svårt att bedöma vidare ditt fall utan alla relevanta omständigheter, varför fullföljde du inte utbildningen? Var det för att körskolan var bristfällig? Drabbades du av sjukdom etc. Det skulle eventuellt kunna föreligga skäl för jämkning av avtalet eller att fel i tjänst/vara kan hävdas.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”