Avtalsrättsliga ansvarsbegränsningar kontra URL

2019-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Vi är ett UF företag på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Våran affärsidé är att kunder skickar in en bild som vi sedan graverar in på en tangentknapp. Vi vill inte bli stämda på grund av att en kund skickar in en bild som är skyddad av copyrightlagen. Finns det något sätt för oss att lämna skulden till kunden om det skulle vara så att de skickar in en copyrightad bild. Vi känner att vi inte kommer att ha tid att kontrollera varenda bild som kommer in. Räcker det att ha en policy? Så såg att förtaget Vistaprint har en policy där de menar att det är kunden själv som är ansvarig och genom att genomföra ett köp accepterar man avtalet. Räcker det för oss att göra så?MVH Jakob Madestam
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Strikt taget är svaret nej. Det går inte. Upphovsrättslagen (URL) kan man inte avtala bort. Det framgår av 2 § URL att upphovsrätt bl.a. innefattar en ensamrätt att framställa exemplar av verket. Det är exemplarframställning att gravera en upphovsrättsligt skyddad bild på en tangent och sedan sälja denna.

Dock kan ni mycket riktigt ha som avtalsvillkor att det är kundens ansvar att kontrollera att bilden han skickar in inte är skyddad av URL, eller att han i vart fall har tillstånd att använda den. Se då till att ta med i avtalsvillkoren att kunden måste bära den ekonomiska skada som orsakas er genom att han skickar in en bild som är skyddad av URL. Denna konstruktion medför dock att kunden endast i slutändan får bära det ekonomiska ansvaret. Eventuella ersättnings- och skadeståndsanspråk kommer upphovsrättsinnehavaren rikta mot er först. Alltså riskerar ni att behöva ligga ute med pengar till dess att ni fått betalt av kunden, eller i värsta fall bli utan pengar helt, om kunden skulle hamna i konkurs.

Jag hoppas att ni fått svar på era frågor!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?