Avtalspart i köpeavtal

2016-11-11 i Avtal
FRÅGA
Om det står ett namn som ägare (maskinskrivet), och ett annat namn under köparens underskrift (handskriven underskrift) på ett köpekontrakt av en husvagn, vem äger då husvagnen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När ett avtal tolkas ska inte enbart det fysiska kontraktet beaktas i tolkningen. Avtalstolkningen går ut på att tolka vad parterna rimligen kan ha avsett med avtalet. Det är alltså partsviljan som ska uttolkas. Den gemensamma partsviljan har därmed företräde framför det skrivna ordet (enligt principen falsa demonstratio non nocet).

Som din fråga är utformad, får jag uppfattningen att det föreligger en tvist mellan den person som betecknats som ägare och den person som betecknats som köpare i kontraktet. Om det i det aktuella fallet är så att säljaren har kommit överens med köparen om att sälja husvagnen, är köparen ägare av husvagnen även om en annan person benämnts som ägare i kontraktet. Detsamma gäller även i motsatt situation, det vill säga om säljaren har kommit överens att sälja husvagnen till den som betecknats som ägare i kontraktet. Det avgörande i den aktuella situationen är således en bevisfråga om vilka personer som har upprättat kontraktet.

Hör gärna av dig med mer information om situationen, så kan vi ge ett mer precist svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88506)