Avtalslagen eller köplagen?

2021-02-27 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om det är Köplagen eller Avtalslagen? Sara ser en bil på Blocket för 30.000 kr och kontaktar säljaren och åker och tittar på bilen vilket visar sig vara rostig, mycket rostigare än på bilderna. Sara funderar några dagar och säljaren vill ha ett svar inom en vecka. Sara återkommer att hon vill köpa bilen för 20.000 kr på måndagen. På onsdagen svarar David att han accepterar priset 20.000 kr. Sara funderar lite till och mailar David på fredagen att hon godtar Davids bud men då har David ett autoreply på tillbaka efter nyår. Ring om något är viktigt. Sara ringer veckan efter och frågar när hon kan hämta bilen. David säger då att han vill ha 35.000 kr dessutom säger David att hon har svarat för sent.Vilka turer skall man tänka på? Sara har väl rätt till köpet?då anbudet på 20.000 är accepterat av David och det är bindande.Bilen köps i stället av Kalle som dock inte sett bilen innan han går med på avtalet. Han kommer och hämtar bilen inspekterar den inte så noggrant och det är mörkt. Dagen efter ringer Kalle att han vill häva köpet då den är rostigare än den såg ut på Blocket. Kalle kan väl inte häva köpet då han har undersökningsplikt. Är det Köpl eller Avtalslagen? Vilka lagar skall man tänka på? Säljaren har inte heller berättat om att bilen är rostig..Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Din fråga är uppdelad i två och jag kommer därav behandla dem så. Först kommer jag att besvara huruvida David och Sara har ett bindande avtal. Därefter kommer jag att besvara frågan om Kalles rätt till bilen.

Saras situation behandlas i AvtL.

Saras situation kretsar kring huruvida hon över huvud taget har ingått ett bindande avtal med David eller inte. I Sverige använder vi oss av den s.k. anbud/accept-modellen. De mer specifika reglerna om hur vi hanterar diverse avtalsrättsliga problem finns i Avtalslagen, precis såsom du är inne på. Jag har uppfattat det som att Sara och David förhandlar om ett bilköp. Sara erbjuds köpa bilen för 30 000 kr och hon måste Svara inom en vecka. Sara inspekterar bilen och ger David ett erbjudande om att köpa bilen för 20 000 kr istället. Två dagar accepterar David priset. Ytterligare två dagar senare skriver Sara ett mail och accepterar Davids accept, men möts av en autoreply.

Sara och David har ett bindande avtal

Enl. 2 § AvtL gäller att om tid finns utskrivet i anbudet så skall svar ankomma innan denna svarstid har löpt ut. Ankommer svaret för sent, räknas det som ett nytt anbud och behöver accepteras av motparten enl. 4 § AvtL. Enl. 6 § AvtL gäller enkelt förklarat att om motparten svarar på ditt anbud med andra villkor än anbudet innehöll, ses det som ett avslag i kombination med ett nytt anbud. I din fråga finns det ingenting som pekar på att Sara inte svarat på anbudet senare än den utsatta tiden. Däremot har Sara besvarat Davids ursprungliga erbjudande på 30 000 kr, med ett erbjudande att köpa den för 20 000 kr. På så sätt har Sara avslagit Davids anbud och kommit med ett motanbud. David accepterar sedan detta två dagar senare vilket får anses vara inom den tidsrymd som gäller när ingen specifik tid utsätts för svar (3 § AvtL). På så sätt har David och Sara ingått ett bindande avtal om köp av en bil för 20 000 kr. Efterkommande mailkonversation är därmed inte heller relevant.


Kalles situation regleras i KöpL.

Kalles problem rör till skillnad från Saras problem inte frågan om avtal ingåtts eller ej. Här har avtal redan ingåtts, men Kalle uppfattar det såsom att det som David och han avtalat om inte är uppfyllt. Kalle och David är dessutom båda privatpersoner enl. min tolkning. Sådana situationer regleras i KöpL.

Kalle har ingen rätt att häva köpet.

Det finns mer eller mindre tre frågor att besvara när man frågar sig om Kalle har rätt att häva sitt köp, vilket är om det föreligger ett fel, om det är relevant, och om det går att häva. Endast de första två är relevant för bevarandet av din fråga.

Först måste man fastställa att det faktiskt är fel på varan. Vad köparen kan kräva fastställs i första hand av vad som avtalats mellan parterna (Jfr KöpL 3 §). Detta illustreras väl av fel-reglerna i 17 § KöpL som säger att varan skall överensstämma med vad som följer av avtalet och annars är den felaktig. Enl. 17 § st. 3 KöpL är varan även felaktig om den avviker från vad du med fog kunde förutsätta. Men som du är inne på finns det en typ av undersökningsplikt i 20 § KöpL vilken är tätt kopplad till just dessa bedömningar och den är relativt långtgående inom köprätten. Kalle i din fråga kan inte åberopa som fel vad han måste antas ha känt till vid köpet (st. 1), och eftersom han faktiskt undersökte bilen (Om än mindre ingående), kan han inte heller enl. st. 2 åberopa vad han borde ha märkt vid köpet. Att det är mörkt ute borde inte vara tillräckligt för Kalle att kunna hävda att han inte borde ha märkt rosten på bilen. Detta med hänsyn till bilköpets art men även hans möjligheter att undersöka bilen med ficklampa eller att träffas på en ljusare plats.

Svaret blir därav att oavsett om det är ett materiellt fel eller inte och han i och för sig i ett senare led skulle kunna häva köpet, är felet inte relevant. Felet kan nämligen inte åberopas som fel av Kalle då han borde ha märkt det vid köpet.

Avslutning

Hoppas att jag kunnat besvara dina frågor på ett pedagogiskt sätt. Det är inte helt enkla frågor och speciellt inte när det rör sig om många omständigheter som i din fråga. Om du behöver någon mer hjälp är det bara att återkomma till oss på Lawline där jag är mer än villig att besvara dina frågor.


Tack, allt gott!

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1542)
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?
2021-09-30 Har beställt men inte skrivit under ett leasingavtal, är jag ändå bunden eller kan detta sägas upp utan att jag behöver betala något?
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?

Alla besvarade frågor (96379)