FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/11/2018

Avtalslagen 36 § , Vad innebär formuleringen "storleksförhållande mellan parterna" ?

Avtalslagen 36 § , Vad innebär formuleringen "storleksförhållande mellan parterna" i ett tvistemål ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Avtalslagen 36 § är en allmän jämkningsregel som kallas den stora generalklausulen. Den används för att jämka avtalsvillkor som anses vara oskäliga. Vid bedömning om ett avtalsvillkor är oskäligt får man ta hänsyn till en rad faktorer. Ett avtalsvillkor där påföljderna av ett avtalsbrott inte är rimliga, kan jämkas med stöd av 36 §. Dvs. avtalsvillkoret görs inte gällande på grund av att det anses som oskäligt. Regeln tillämpas mycket restriktivt och vid en bedömning om ett avtalsvillkor är oskäligt får man ta hänsyn till en rad faktorer.

Vid bedömning om ett villkor är oskäligt tar man hänsyn till om någon av parterna haft en underlägsen ställning, bl.a. styrkeförhållandet mellan parterna. Det innebär att en av parterna kan ha en underlägsen ställning jämfört med motparten. Ett exempel är förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare. En näringsidkare förväntas ha en större kunskap när det kommer till affärer och avtalsvillkor. En konsument förväntas inte besitta samma kunskap som en näringsidkare och besitter därav en längre ställning. Deras styrkeförhållande är inte jämbördigt.

Ett avtalsvillkor som är skäligt mellan två näringsidkare behöver inte vara skäligt mellan en konsument och en näringsidkare. Det är dock viktigt att beakta att ett styrkeförhållande också kan föreligga mellan två näringsidkare, t.ex. när ett mindre företag sluter avtal med ett större företag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”