Avtalsingående, fastställelse av avtalets innehåll och avtalsbrott

2019-02-27 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag undrar hur det blir när min snart exfru har flyttat ut, om räkningar. Vi bodde varannan vecka i huset i 4 månader tills hon flyttade ut. Under tiden betalde vi hälften av husräkningarna el/lån/sopor vatten osv. Sista månaden struntade hon i att betala, och elen som kommer en månad efter. Tekniskt sett så borde hon betala hälften av den även att hon har flyttat ut?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det finns ingen särskild lag som reglerar din situation, utan det är allmänna avtalsrättsliga principer och avtalslagen som är tillämpliga.

Frågan om din f.d. hustru ska betala hälften av räkningarna beror på om ni har ett avtal mellan er. Ett avtal förutsätter att två parter har samstämmiga viljeförklaringar. Det ska med andra ord föreligga en överenskommelse.

Enligt huvudregeln är ett avtal bindande för parterna oavsett vilket sätt avtalet har ingåtts på – det kan vara skriftligt, muntligt eller t.o.m. konkludent. Med det senare avses tysta avtal som ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Då agerar parterna som om det förelåg ett avtal och blir bundna genom att den ena eller båda parten börjar fullgöra sin förpliktelse enligt avtalet.

I ditt fall har du och din f.d. hustru betalat hälften av räkningarna vardera i fyra månader, vilket talar för att ni hade ett tyst avtal. Vilka räkningar och hur länge ni ska dela på räkningarna beror på vad ni avsåg vid avtalsingåendet. Du berättar att hon betalade för hälften av alla räkningar för den tid hon bodde i bostaden, men att en av räkningarna inte inkom förrän månaden efter det att hon flyttade ur bostaden. Det verkar som att ni avsåg att dela på alla räkningar för den tiden ni båda bodde i bostaden, vilket inbegriper den räkningen som inkom senare. Som du säger bör hon betala för denna.

Jag rekommenderar att du tar kontakt med din f.d. hustru och försöker göra upp situationen. I annat fall kan hon göra sig skyldig till avtalsbrott, vilket medför rätt till fullgörelse och skadestånd.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69302)