FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/12/2016

Avtalsfrihet

Kan ett Gym som är vinstdrivande ha rätt att neka en person att bli medlem med anledning av en kriminell bakgrund av våldsam karaktär?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ja, ett gym kan neka en person att bli medlem med anledning av en kriminell bakgrund av våldsam karaktär. I Sverige finns någon som kallas avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär rätten att ingå avtal, eller att inte ingå avtal, med vem man vill. En näringsidkare kan alltså välja att inte ingå ett avtal, i det här fallet om medlemskap.

Det finns undantag till avtalsfriheten, vissa bolag (exempelvis försäkringsbolag) kan ha en kontraheringsplikt. Föreligger det en kontraheringsplikt så är bolaget tvingat att ingå avtal. Jag skulle dock inte säga att det föreligger här. Ett företag får inte heller diskriminera. En diskrimineringsgrund ska då röra exempelvis etnicitet eller sexuell läggning. Inte heller detta är aktuellt.

Så ja, gymmet kan neka.

Med vänliga hälsningar,

Marcus CarlssonRådgivare