Avtalsfrihet

2016-05-26 i Avtal
FRÅGA
En dataprogramleverantör vägrar att förnya mitt serviceavtal pga. att de anser att jag är otrevlig. Kan de göra det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige finns det en privaträttslig princip som kallas för avtalsfrihet. Något förenklat innebär det att varje individ har möjligheten att fritt ingå avtal. Som följd har var och en då också möjlighet att underlåta att ingå avtal. Det innebär att man inte kan tvinga någon att ingå ett avtal.

Det finns dock undantag från principen då det i vissa fall finns en plikt att ingå avtal, så kallat kontraheringstvång. Undantaget aktualiseras i situationer då företag exempelvis har en monopolställning eller då man vill värna om konkurrensen på marknaden. Så som jag tolkar din fråga verkar dock inte undantagsregeln vara tillämplig i ditt fall.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1355)
2020-09-24 Bundenhet - Fullmakt - VD:s behörighet i aktiebolag - Vad gäller?
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (84304)