FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/02/2015

Avtalsbundenhet djurutställning

Hej,

jag ska delta på en utställning med mina djur. Enligt regler uppsatta av arrangörer betalt anmälningsavgift återfås inte om jag väljer att avanmäla mig. När jag ingick avtalet (genom att anmäla mig och betala) var uppsatt regel om att djur som är positivt testade för ett virus kan inte delta på utställningen - det var därför jag anmälde mig. Nu 3 veckor innan utställning ändrades den regel och smittade djur kan delta - då önskar jag inte att delta. Finns det chans för att jag skulle kunna avanmäla mig och få pengarna tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det handlar om avtal så är avtalslagen tillämplig och den hittar du här.

Avtal ingås genom anbud och accept enligt 1§ AvtL.

Att anmäla och betala anmälningsavgiften är ett sätt att ingå ett avtal då du har accepterat arrangörens anbud och de avtalsvillkor som hör till. Det innebär att du har accepterat avtalsvillkoret som innebär att anmälningsavgiften inte återbetalas om du avanmäler dig. Avtal är bindande för parterna och utgångspunkten är att avtal ska hållas enligt 1§ AvtL.

Så som jag har förstått det så var de regler som var uppsatta av arrangören om att djur som är positivt testade för ett virus inte kan delta på utställningen en viktig förutsättning för dig när du ingick avtalet. Om du accepterade de reglerna genom att skriva under ett avtal, via en hemsida eller en e-mail så kan reglerna också vara en del av avtalet. Då är det viktigt att du kan bevisa att de reglerna var en del av avtalet genom till exempel en kopia av det avtal du skrev under eller att reglerna fanns på hemsidan den tid då du anmälde dig och betalade anmälningsavgiften. Isåfall har arrangören ensidigt ändrat delar av avtalet. Det innebär att du kan hävda att du ska få din anmälningsavgift tillbaka då avtalet inte är detsamma som när det ingicks.

På arrangörens hemsida eller i villkoren kan det finnas en klausul som ger arrangören rätt att ensidigt ändra reglerna utan samtycke från deltagare.

Oavsett om det finns en klausul som ger arrangören rätt att ensidigt ändra reglerna eller inte så föreslår jag att du kontaktar arrangören. Om arrangören motsätter sig en återbetalning av anmälningsavgiften så är du välkommen att kontakta Lawline igen. Med den information jag har fått är detta det bästa svar jag kan ge dig för närvarande.

Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning